👈 فروشگاه فایل 👉

ابزار های برشی با لایه مقاوم در برابر فرسایش و روش های مشابه سازی آن ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

ابزار های برشی با لایه مقاوم در برابر فرسایش و روش های مشابه سازی آن ها

هدف مقاله فعلی ایجاد ابزار های برشی برای ماشین کاری فلزات، مشتمل بر یک لایه ی فرعی و یک لایه ی پوششی مقاوم و نسوز است که دارای یک ساختار چند لایه ای از لایه های کاربید و نیترید های جایگزین یا ترکیبات وابسته به آن است، که در آن حداقل نوعی ایزوله سازی الکتریکی اعمال شده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات

22

حجم

0/410 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

ابزار های برشی با لایه مقاوم در برابر فرسایش و روش های مشابه سازی آن ها 

چکیده :

 پروژه فعلی در ارتباط با ابزار های برشی مشتمل بر یک لایه ی فرعی، یک پوشش مقاوم در برابر فرسایش است که لایه مقاوم پوششی از یک یا چند لایه از ترکیبات مقاوم و نسوز تشکیل شده است که در آن حداقل یک لایه مشتمل بر ساختار لامینار چند لایه ای است که لایه های جایگزین آن لایه های Mx و Lx هستند که کربید ها و نیترید ها با عناصر M و L می باشند که از گروه های شامل Ti ; Nb ; Hf ; V ; Ta ; Mo ; Zr ; Cr ; Al ; Si ; W و ترکیبات وابسته به آن انتخاب شده اند، که در آن ها توالی ضخامت هر کدام از لایه های مجزا در این ساختار های چند لایه ای بزرگ تر از 0.5μm و کوچکتر از 20μm است، که با روش PVD رسوب کرده است، که در آن حدقل Mx یا Lx از لحاظ الکتریکی ایزوله شده اند، و از روش های ساختن مانند ابزار های برشی استفاده می کنند.

هدف مقاله فعلی ایجاد ابزار های برشی برای ماشین کاری فلزات، مشتمل بر یک لایه ی فرعی و یک لایه ی پوششی مقاوم و نسوز است که دارای یک ساختار چند لایه ای از لایه های کاربید و نیترید های جایگزین یا ترکیبات وابسته به آن است، که در آن حداقل نوعی ایزوله سازی الکتریکی اعمال شده است. 

کلمات کلیدی:

فرسایش

ابزار های برشی

ماشین کاری فلزات

روش های مشابه سازی

👇محصولات تصادفی👇

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و ساخت مستمر هویت سازمانی جایگاه عدالت در اسلام و اهمیت و تاثیرات آن در سازمانها پاورپوینت تعلیم و تربیت در اسلام (مسأله عادت) شناسایی مولکولی تعدادی از ارقام و پایه های سیب توسط مارکر SSR پاورپوینت علفهاي هرز