👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های انگیزه پیشرفت 65 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های انگیزه پیشرفت 65 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های انگیزه پیشرفت که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش ددانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های انگیزه پیشرفت که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.ر تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

65

حجم

92/781 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های انگیزه پیشرفت قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری نظریه های انگیزه پیشرفت تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق نظریه های انگیزه پیشرفت در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

نظریه های انگیزه پیشرفت

1)    نظریه ی اراده: اولین نظریه ی بزرگ در انگیزش

در دوران پس از رنسانس رنه دکارت  فیلسوف فرانسوی، موضوع تمایز بین جنبه های فعال و نافعال انگیزش را بیان کرد. از دیدگاه او بدن، عامل مکانیکی و از لحاظ انگیزشی نافعال است. در حالی که اراده عامل غیر مادی، معنوی و از لحاظ انگیزشی فعال است. از نظر دکارت، عالی ترین نیروی انگیزشی، اراده بود. معنی اراده آن است که مردم می توانند سرنوشت خود را خلق کنند. دکارت تصور می کرد که اگر بتواند اراده را بشناسد، بعدا می تواند انگیزش را درک کند (ریو ، 2005؛ ترجمه ی یحیی سیدمحمدی، 1385: 26).

2)    نظریه ی غریزه: دومین نظریه ی بزرگ در انگیزش

نظریه ی تحول داروین  را باید، سرآغاز نظریه های علمی در مبحث انگیزش دانست. داروین معتقد بود که پاره ای از اعمال هوشمندانه ی موجودات زنده، فطری هستند. ساده ترین آن ها بازتاب ها است، مانند بازتاب مکیدن در نوزاد. گونه های پیچیده ی این رفتار را غریزه می نامند. غریزه، رفتار پایداری است که گونه های مختلف جانوران به منظور سازگاری با شرایط زیستی، به طرزی یکسان و سازمان یافته از خود نشان می دهند (پارسا، 1373: 218). اولین روان شناسی که نظریه ی غریزه ی انگیزش را رواج داد، ویلیام جیمز بود. جیمز با اقتباس از داروین و دیگران، تعداد زیادی غریزه ی جسمانی، مانند مکیدن، نیروی حرکت و غریزه ی روانی، نظیر تقلید، بازی و مردم آمیزی، را برای انسان قائل شد. تنها چیز لازم برای تبدیل غریزه به رفتار هد گرا (یعنی رفتار با انگیزه) وجود محرک مناسب بود. از دیدگاه او گربه ها، موش-ها را دنبال می کنند، از سگ ها می گریزند، زیرا از لحاظ زیستی باید چنین کنند در واقع وجود محرک آن ها را به حرکت وا می دارد (ریو، 2005؛ ترجمه ی یحیی سیدمحمدی، 1382: 30).

فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های انگیزه پیشرفت

-    2-2-5- انگیزه ی پیشرفت    2

2-2-5- 1- ماهیت و تاریخچهی انگیزه پیشرفت    2

1)    نظریه یاراده: اولین نظریه ی بزرگ در انگیزش    4

2)    نظریه یغریزه: دومین نظریه ی بزرگ در انگیزش    4

3)    نظریه ی سایق: سومین نظریه ی بزرگ در انگیزش    5

2-2-5- 2- تعریف انگیزه    6

-    2-2-5- 3- انواع انگیزه    9

2-2-5- 3- 1- انگیزههای اولیه و ثانویه    9

2-2-5- 3- 2- انگیزه ی درونی و بیرونی    9

2-2-5- 5- ویژگیهای افراد دارای انگیزه ی پیشرفت    14

-    2-2-5-5- مبانی نظری در مورد انگیزه    17

2-2-5-5- 1- نظریه ی مازلو    17

2-2-5-5- 2- نظریه ی مورای    18

2-2-5-5- 3- نظریه ی مککللند    20

2-2-5-5-4 - نظریه ی اتکینسون    21

-    2-3- پیشینه ی پژوهشی    23

2-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    23

2-3-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور    26

-    منابع    33

پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

ابعاد جو سازمانی و بررسی عوامل موثر بر آن مبانی نظری و پیشینه تحقیق تولید ناب 60 صفحه جزوه اصول مدیریت دکتر علی رضائیان پاورپوینت بررسی معماری طراحی مجتمع مسکونی باکس بیل پاورپوینت بررسی انواع ريسک ها در بانک