👈 فروشگاه فایل 👉

اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن با بیان چالشها و فرصتها

ارتباط با ما

... دانلود ...

اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن با بیان چالشها و فرصتها

هدف از این مقاله اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن با بیان چالشها و فرصتها می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

14

حجم

0/69 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن با بیان چالشها و فرصتها

چکیده

جهانی شدن بعنوان یك فرایند گریز ناپذیر در قرن بیست و یكم در ابعاد سه گانه خود (اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ) آموزش و پرورش را دستخوش تغییر و تحول می نماید ،از این رو شناسایی ویژگیها و آثار این فرایند بر آموزش و پرورش (و به عبارتی جهانی شدن تعلیم و تربیت) یكی از وظایف اصلی هر نظام تعلیم و تربیت و از جمله نظام آموزش و پرورش ایران می باشد. در این میان می توان به پیامدهای اقتصادی جهانی شدن برای نظام آموزش و پرورش از جمله توجه بیشتر بر آموزشهای فنی و حرفه ای و استفاده بیشتر از تكنولوژی اطلاعات ،و پیامدهای بعد سیاسی جهانی شدن از جمله كمرنگ شدن نظارت و تسلط دولت و حكومت بر نظام تعلیم و تربیت و پیامدهای بعد فرهنگی جهانی شدن از جمله ترویج فرهنگ غرب و كمرنگ شدن ویژگیهای بومی و به مخاطره افتادن هویت ملی و ارزشهای دینی در برنامه های درسی مدارس اشاره کرد. از طرفی می توان به برقراری ارتباطات فرهنگی بیشتر و شناخت سایر فرهنگها به عنوان فرصتهای پیش روی تعلیم و تربیت اشاره کرد. بنا براین دیدگاه جهانی شدن فرصتها و چالشهایی را برای نظام تعلیم و تربیت به طور عام و برای ایران بطور خاص پدید می آورد. كه با بهره گیری از این فرصتها و با شناخت بهتر چالشها می توان به حفظ میراثهای فرهنگی و اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن پرداخت .تبیین و تحلیل این فرصتها و تهدید ها از جمله اهداف این مقاله است. 

کلمات کلیدی:

جهانی شدن

آموزش و پرورش

نظام تعلیم و تربیت ایران

فرصتهای جهانی شدن در آموزش و پرورش

چالشهای جهانی شدن در آموزش و پرورش

فهرست مطالب

تبیین چالشها و فرصتهای جهانی شدن برای نظام تعلیم و تربیت ایران 1

چکیده 2

مفهوم شناسی جهانی شدن: 3

● جهانی شدن و آموزش و پرورش(فرصتها و تهدیدها) 6

۱- فرصتها ی ناشی از پدیده جهانی شدن برای نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ 7

۲- تهدیدهای پدیده جهانی شدن برای نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ 7

۱-استفاده از جدیدترین اطلاعات در آموزش و پرورش ایران: 7

.۲- اهمیت یافتن اصل اخلاقی همكاری و تفاهم به عنوان هدف اصلی در تعلیم و تربیت: 8

۳-آموزش الكترونیكی (e-learning) 8

۴- شکافت حلقه های بسته دانش 9

۱-تك فرهنگی شدن و تضعیف فرهنگهای بومی : 10

۲- تهدید روندهای مربوط به تربیت دینی در ایران : 10

۳-تاثیر بر زبان و آموزش آن: 11

۴- آموزشها و كلاسهای چند فرهنگی : 11

●● نتیجه : 12

منابع: 13

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه محقق ساخته استراتژی های بلوغ سازمانی با روایی و پایایی پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع آموزش و توسعه ی نیروی انسانی ترجمه تأثیر روشهای مختلف خاکورزی بر روی اثر (میزان انتشار) کربن تولید گندم و ذرت در فلات لس چین پاورپوینت تحلیل سالن کنسرت فراتس لیست رایدینگ پاورپوینت ماشينکاری الکتروشيميايی (ECM )