👈 فروشگاه فایل 👉

ادبیات نظری و پیشینه تجربی رضایت زناشویی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ادبیات نظری و پیشینه تجربی رضایت زناشویی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

42

حجم

261/806 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی رضایت زناشویی که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. و ینچ2 و همکاران او (1974) معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد.

در زمینه نقش فرزند یا فرزندان در ازدواج از دو منظر می توان نگریست: یکی اثر فرزند بر کیفیت روابط زناشویی والدین و دیگر تأثیر روابط والدین بر فرزندان. مرور تحلیلی توانگ، کمپبل و فاستر  (2003) نشان داد که والدین رضایت زناشویی پایین تری را در مقایسه با غیر والدها گزارش می دهند. 

هم چنین ارتباط منفی معناداری بین رضایت زناشویی و تعداد فرزندان وجود دارد. تفاوت در رضایت زناشویی در میان مادرانی که کودک نوزاد داشتند مشهود ترین میزان را داشت. برای مردان این اثر پذیری به طور مشابه از سنّ فرزندان صورت می گرفت. اثر والد بودن بر رضایت زناشویی در میان گروه های اجتماعی  اقتصادی بالا منفی تر است.

این داده ها مبین آن هستند که بعد از تولّد فرزندان، به دلیل تعارضات مربوط به نقش و محدود شدن آزادی، رضایت زناشویی کاهش می یابد. با این وجود مثال های بسیاری وجود دارند که کودکان، رضایت را بهبود یا افزایش می دهند یا حداقل اثر منفی ندارند (توانگ و دیگران، 2003؛ به نقل عطوفی سلمانی، 1382). به عنوان مثال، پژوهش کاردک  (1995) نشان می دهد که حضور فرزندان به طور مثبتی با رضایت زناشویی مرتبط می باشد.

فهرست مطالب

تعریف نظری رضایت زناشویی

تعریف عملیاتی رضایت زناشویی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رضایت زناشویی

1 1    تعریف واژهها و مفاهیم    1

1 2    رضایت زناشویی    9

2 16 1  تعریف رضایت زناشویی    9

2 16 2  عوامل تعیین کنندهی موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی    10

1 3    پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع    24

2 17 1   پژوهش هاي انجام شده در كشور    24

2 17 2  پژوهش هاي خارجي    31

پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم ABC پروپوزال و طرح تفصیلی بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری حسابداری مالی پاورپوینت آهن زنگ نزن پاورپوینت انواع شمع و مشخصات سازه ای آن ها