👈 فروشگاه فایل 👉

جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل

ارتباط با ما

... دانلود ...

جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل

جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عملدکتر مهدی ایران نژاد و پرویز ساسان گوهربه تعداد 121 صفحه pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات

121

حجم

1/785 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pdf

توضیحات کامل

جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل

دکتر مهدی ایران نژاد و پرویز ساسان گوهر

به تعداد 121 صفحه pdf

مناسب مرور سریع و مطالعه ایام امتحانات

👇محصولات تصادفی👇

بررسی و تشریح نظریه های خشونت فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش در کتابخانه رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ایمنی در شرکت ایران خودرو مطالعات طراحی مراکز فرهنگی