👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه غنی سازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه غنی سازی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق غنی سازی روابط زناشویی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

50

حجم

637/681 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری غنی سازی روابط زناشویی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. 

در اين فصل به بيان ادبيات نظري و پيشينه پژوهش پرداخته شد. در بخش ادبيات نظري مفهوم سازه کيفيت روابط زناشويي به عنوان سازه اي بين فردي تشريح گرديد. همانطور که ذکر شد کيفيت روابط زناشويي در بعد ذهني نشانگر ميزان رضايتمندي و در بعد عيني نشان دهنده سازگاري زناشويي است. سپس نظريه هاي تبيين کننده کيفيت روابط زناشويي ذکر شدند.

در ادامه رويکردها و برنامه هاي پيشگيري و غني سازي بيان شد و مدل غني-سازي روابط(R. E ) روابط و پايه هاي نظري آن ذکر شد. در نهايت پيشنه پژوهش در ايران و در خارج کشور بيان شد. همانگونه که در بخش پيشينه پژوهشي آمده است، پژوهش هاي چنداني در ايران در مورد کيفيت روابط زناشويي صورت نگرفته است.  در مجموع پژوهش ها غني سازي روابط را يك رويكرد فوق العاده موثر نشان داده است. اين روش به صورت تجربي با ساير برنامه هاي زوج درماني مقايسه شده است. در اين مقايسه ها، غني سازي روابط در مقايسه باشيوه هاي ديگر در ميزان اثربخشي برتري داشته است.

فهرست مطالب

تعریف نظری غنی سازی روابط زناشویی

تعریف عملیاتی غنی سازی روابط زناشویی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش غنی سازی روابط زناشویی

2-2-3-  نظريه هاي تبيين كننده کيفيت روابط زناشويي

2-2-3-1-  نظريه ليوايز و اسپنير

2-2-3- 2-  نظريه ماركس

2-2-3-2-1- ترکيب رمانتيک

2-2-3-2-2- ترکيب وابستگي- فاصلهاي

2-2-3-2-3- ترکيب جدايي

2-2-3-2-4- ترکيب همبستگي متعادل   

2-4- غني سازي روابط(مدل به کار گرفته شده در اين پژوهش)

2-4-1- تاريخچه غني سازي روابط    

2-4-2- پايه هاي نظري    1

2-4-3- شيوه هاي مداخله    4

2-4-4- تركيب و چارت زماني برنامه هاي R. E    10

2-4-5- قالبهاي زماني جلسات R. E    11

2-4-6- سبك هاي درمان R. E:    11

2-4-7- روش هاي مداخله    13

2-4-8- توالي موضوع در R. E    15

2-4-9- نقش رهبر در جلسات R. E    15

2-4-10- پاسخ يا واکنش هاي خاص رهبر يا درمانگر    16

2-4-10-1- شدن(تبديل شدن)    16

2-4-10-2-  مشكل گشايي    17

2-4-10-3- شستشو دادن    17

2-5- پيشينه پژوهش    20

2-5-1- پيشينه پژوهش در ايران    20

2-5-2- پيشينه پژوهش در خارج از کشور    22

2-6- جمع بندي    27

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی پاورپوینت بررسی پدیده کرونا پاورپوینت و ارائه کامل ترانزیستور MOSFET پاورپوینت منحنی فیلیپس چیست