👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه ابرازگری هیجانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه ابرازگری هیجانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابرازگری هیجانی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

76

حجم

160/920 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری ابرازگری هیجانی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. 

به اعتقاد (گروس و جان، ١٩٩٧)، اگر چه تفاوتهايي در ابرازگری هيجان ممکن است هريک از اين مراحل در فرايند هيجان- توليد رخ بدهد آنها روی دو مشخصه رفتار ابرازگر هيجانی که به اعتقاد آنها مقدم است، تمرکز مي‌کنند: ١)فعاليت گرايشهای هيجانی- پاسخ؛ ٢ )تعديل بعدی آنها تفاوتهای فردی در گرايشهای هيجان - پاسخ، يک تعديل کننده مهم تفاوتهای فردی در ابرازگری هستند. اگرچه گرايشهای هيجان- پاسخ برای آشکارنمودن هيجان - رفتار ابرازگر ضروری هستند، ولی کافی نيستند، زيرا افراد ممکن است گرايشهای پاسخ خود را تعديل کنند.از اين رو،  اينکه آيا و چگونه گرايشهای پاسخ به طور رفتاری ابراز مي‌شوند؟

مي‌توان گفت که این تعديل ممکن است برای وفق دادن با (قوانين نمايشی) فرهنگ مربوط به ابرازهيجان (مانند گرايش به بازداری هيجان‌هاي منفی در مکان عمومی) به کار رود (فام ، ٢٠٠٠). يا به دلايل شخصی (مانند عدم تمايل به ضعيف به نظر رسيدن از طريق ابراز احساسات)صورت بگيرد .بنابراين دومين مشخصه مهم تفاوتهای فردی درابرازگری، ممکن است تفاوتهای فردی در تعديل هيجان باشد. این تفاوتهای فردی در حدی است که گرايش پاسخ از هر نوع و نيروی مفروض به طور رفتاری ابراز مي‌شوند (گروس و جان، ١٩٩٧).

کينگ وامونز (١٩٩٠)به منظور بررسی نقش ابرازگری هيجان در سلامت، ابرازگری در سه بعد ابراز هيجان مثبت، ابراز هيجان منفی و ابراز صميميت طرح نموده اند (گروس و جان، ١٩٩٧).علاوه بر اين، يک نيروی کلی را نيز در گرايش به ابرازگری مطرح کردند. آنها ابرازگری هيجانی را به عنوان يک صفت ثابت فرض کردند و يک مفهوم چند بعدی از ابرازگری ارائه دادندکه شامل دو جنبه است  ١) يک نيروی کلی از گرايشهای هيجانی - پاسخ 2) درجه ای که اين گرايشها معمولاً به عنوان رفتار آشکار ابراز مي‌شوند . اگر چه به جای يافتن يک بعد نشان دهنده سطوح شاخص تعديل رفتاری، آنها دو بعد يافتند: ابرازگری منفی، درجه ای که گرايشهای پاسخ هيجانی منفی به طور رفتاری ابراز مي‌شوند و ابرازگری مثبت،  درجه ای است که گرايشهای پاسخ هيجانی مثبت به طور رفتاری ابراز مي‌شوند(کينگ و امونز، ١٩٩٠).

فهرست مطالب

تعریف نظری ابرازگری هیجانی

تعریف عملیاتی ابرازگری هیجانی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ابرازگری هیجانی

2-3- ابراز گری هیجان    22

2-3-1- تفاوت‌هاي فردی در ابراز گری هيجانی    23

2-3-2- تفاوتهای جنسی در ابرازگری هيجانی    27

2-3-3- دو سوگرايي در ابراز هيجان    28

2-3-4- بازداری در ابراز هیجان    28

2-3-5- کنترل هيجانی    31

2-3-5-1-کنترل خوش خيم    32

2-3-5-2-  کنترل پرخاشگری    33

2-3-5-3- نشخوار    33

2-3-6- دوسوگرايي در ابراز هيجان و سلامت روانی    35

2-3-7-دوسوگرايي در ابراز هيجان و سلامت جسمانی    37

2-3-8- تعریف هیجان    38

2-3-9- مفاهیم و دیدگاه‌هاي هیجان    40

2-3-10- ابعاد و مولفه‌هاي هیجان    43

2-3-11- اجزای هیجان    46

2-3-12- نظم هيجانی    47

2-3-13- هوش هيجانی    48

2-3-14- نظریه‌هاي ابراز هیجان    48

2-5- ارتباط آلکسی تایمیا  و ابرازگری هیجان

2-6 - سبک‌هاي ابراز هيجان و خصوصيات شخصيتی

2-7-  یافته‌هاي توصیفی مربوط به متغیر‌هاي تحقیق

پیشینه تحقیق

 تحقیقات انجام شده خارجی

تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت توسعه منابع انسانی پاورپوینت تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين رابطه احساس خودکارآمدی با رضایت شغلی شبیه سازی پویای متابولیسم آب شهری در شرایط محدودیتهای ظرفیت برد محیطی پاورپوینت تحلیل مهد کودک ATM / معماران HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro