👈 فروشگاه فایل 👉

ادبیات نظری و پیشینه تجربی الگوی ارتباطی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ادبیات نظری و پیشینه تجربی الگوی ارتباطی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی ارتباطی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

34

حجم

42/270 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی الگوی ارتباطی که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. 

تعریف نظری الگوی ارتباطی:

تعریف نظری: در این پژوهش الگوی ارتباطی، شبکه های ارتباطی است که از طریق آنها زن و شوهر با یکدیگر به تعامل می پردازند. به آن دسته از شبکه های ارتباطی که به وفوردر یک خانواده اتفاق می افتد، الگوهای ارتباطی گفته می شود.

تعریف عملیاتی الگوی ارتباطی:

 در پژوهش حاضر، نوع الگوی ارتباطی، بر اساس نمره ای که از اجرای آزمون الگوهای ارتباطی که یک ابزار خود سنجی است و الگوهای ارتباطی زوجین را در سه مرحله از تعارض زناشویی بررسی می کند، استفاده شده است.

فهرست مطالب

تعریف نظری الگوی ارتباطی

تعریف عملیاتی الگوی ارتباطی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش الگوی ارتباطی

- تعاریف ارتباط

- هدف اصلی ارتباط

- الگوهای ارتباطی زوجین

- الگوی ارتباط سازنده متقابل زن و شوهر

- الگوی ارتباط اجتناب متقابل زن و شوهر

- الگوی ارتباطی توقع / کناره گیری زن و شوهر

- تئوری های ارتباط

- نظریه ارتباطی واتزلاویک

- نظریه ارتباطی سالیوان

- نظریه شفلن و بردویستل

- نظریه تبادلی برن

- نظریه یادگیری اجتماعی بندورا

يشينه تحقيقاتي 

پيشينه داخلی

پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

ارزیابی فقهی حدود حجاب از نگاه اهل سنت بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در سال تحصیلی 92-1391 پاورپوینت شيوه هاي مطالعه پاورپوینت تحولات سیاسی اروپا در قرون جدید پاورپوینت تعریف درآمد ملی