👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد اعضا هیات علمی دانشگاه 62 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد اعضا هیات علمی دانشگاه 62 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد اعضا هیات علمی دانشگاه بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

62

حجم

365/168 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد اعضا هیات علمی دانشگاه می باشد. در بخش اول مبانی نظری ارزیابی عملکرد اعضا هیات علمی دانشگاه تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد اعضا هیات علمی دانشگاه در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت‌های خود بالاخص در محیط‌های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می‌گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. ارزیابی عملکرد  به عنوان یک بخش یا زیرمجموعه از مدیریت عملکرد محسوب می شود. (May Leen Yu et al.  ;2009)

هیات علمی 

یکی از تنگناها و مشکلات عمده آموزش عالی در ایران کمبود هیات علمی با کفایت و توانمندی ویژه است. از طرفی تحرک علمی در هیات علمی ها بسیار پایین است و از طرف دیگر بخش وسیعی از هیات علمی کشور از نظر استخدامی جوان هستند. از نظر ترکیب ،هیات علمی ارتباط چندانی با تعداد رشته های تحصیلی و دانشجویان ندارند. مشکل دیگر توزیع و استقرار از جغرافیایی اعضای هیات علمی و نیز نحوه به کارگماری آنها است . یکی از عوامل دیگر عدم نظارت سازمان یافته، هدفمند و مشهود برکار اعضای هیات علمی دردانشگاها است . از این رو گرانبهاترین منابع آموزش عالی استفاده بهینه به عمل نمی آید.از نارسایی های دیگر، مشکلات روش تدریس اعضای هیات علمی ،تعداد کم اعضای هیات علمی مشغول در امر پژوهش و تالیف، حضور اندک بمنظور پاسخگویی به سوالات دانشجویان، کم انگیزگی دانشجویان در کسب دانش  نارسایی در سلسله مراتب هیات علمی، کمبود نهادهای علمی در دانشگاه ها و بالاخره ضعف فرهنگی حاکم بر جامعه را می توان به عنوان سوژه های مشهور تر نام برد.[34;35]

15-2. قوانین و مقررات و آیین نامه ها

بعد از انقلاب فرهنگی قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی برای دانشگاهها در ستاد انقلاب فرهنگی و بعد در شورای عالی انقلاب فرهنگی متمرکز شد . این امر اگر چه مزایای زیادی در بر داشته است . معایبی را هم با خود به همراه آورده اولا: دانشگاه ها را خیلی اداری کرده . ثانیا : تداخل بروز کرده در آیین نامه ها و مقررات نوعی واگرایی درونی در دانشگاه بین اقشار دانشگاهی ایجاد نموده است.آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی که در تاریخ 14/10/89 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید است، در چهارفعالیت فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی بر اساس مواد و بند های مندرج در آیین نامه تبیین و تنظیم گردیده است.

16-2. حوزه های مرتبط با اعضای هیات علمی

1-16-2. فعالیت های فرهنگی - تربیتی – اجتماعی 

به مجموعه فعالیت های عضو هیات علمی اطلاق می شود که موید آمیختگی علم و اخلاق اسلامی و مبتنی بر تقویت و ترویج باورهای اعتقادی، مذهبی و ملی منطبق با قانون اساسی و ارزشهای انقلاب اسلامی در میان خانواده دانشگاهیان بوده و نگاه مثبت جامعه به دانشگاهیان را به عنوان عناصر سازنده و پیشرو در پی داشته باشد.

2-16-2. فعالیت های آموزشی 

به مجموعه فعالیت های عضو هیات علمی اطلاق می گردد که وی می بایست در جهت آموزش و تربیت دانشجویان به نحوی روزآمد و موثر برای حفظ و ارتقا کیفیت آموزش و انتقال مطلوب مفاهیم بکار گیرد.

3-16-2. فعالیت های پژوهشی و فناوری

به فعالیت های عضو هیات علمی اطلاق می شود که ضمن برخورداری از ویژگی هدفمند ساختار یافته، قابلیت کشف و توسعه حقایق یا ایجاد توانایی پیاده سازی و بکارگیری یافته های علمی را داشته و در عمل قادر به رفع نیاز جامعه و شکستن مرزهای دانش به صورت متوازن و منطبق بر اولویت های مصوب تحقیقاتی و فناورانه باشد.

4-16-2 فعالیت های علمی و اجرایی

به مجموعه فعالیت های عضو هیات علمی اطلاق می شود که ضمینه ساز تقویت و بسط بنیانهای دینی و فرهنگی و تعمیق مبانی اعتقادی بوده و منجر به توسعه و گسترش علم  ودانش، پژوهش و فناوری و تامین زیر اسخت های مرتبط در این حوزه ها می گردد.

5-16-2 شاخص های مالی

با توجه به زنجیرای بودن حوزه ها از منظر های مختلف در سطح دانشگاه و متولی بودن ارزشیابی اساتید با معاونت های مختلف باید صورت پذیرد، اهمیت تامین منابع مالی که جزو اصلی ترین شاخص های بررسی ارزیابی  می تواند باشد و اثر گذار به بررسی این حوزه نیز پرداخته می شود. [37]

فهرست مطالب

فصل دوم : ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق    12

1-2 مقدمه :    13

2-2. هوش سازمانی    13

1-2-2. سیستم هوش تجاری به عنوان هسته تصمیم گیری    14

2-2-2. كاربرد هوش كسب و كار در سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمانی    15

3-2-2. نیازمندی های ارزیابی هوش تجاری در سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی    16

3-2. ارزیابی عملکرد:    17

1-3-2 سیر تحول ارزیابی عملکرد    18

2-3-2. ارکان ارزیابی عملکرد چه چیزی باید مورد ارزیابی قرارگیرد؟    19

3-3-2. ارزیابی چه زمانی صورت می پذیرد؟    20

4-3-2. انواع ارزيابي    20

5-3-2. رویکردهای ارزیابی عملکرد    22

6-3-2. مراحل ارزیابی عملکرد    23

7-3-2. مدلهای ارزیابی عملکرد    23

8-3-2. ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد    24

9-3-2. نقش فناوری اطلاعات در ارزیابی عملکرد    25

4-2. مدیریت منابع انسانی    25

1-4-2. عملکردها مدیریت منابع انسانی    26

2-4-2. تشریح مدل جامع ارزیابی عملکرد منابع انسانی    26

3-4-2. الگوهای متداول ارزیابی عملکرد سازمان ها و دستگاه های اجرایی    26

4-4-2. جایگاه و نقش نظام ارزیابی عملکرد در فرآیند توسعه منابع انسانی سازمان    27

5- 2.  اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان    29

6-2. مدیریت راهبردی – برنامه ریزی راهبردی    30

7-2. مدل SWOT    32

8-2. مراحل پیاده سازی مدل  BSC    33

1-8-2.  تعیین اندازه سازمان    33

2-8-2. تجزیه و تحلیل موقعیت سازمان    33

3-8-2. تثبیت چشم انداز    34

4-8-2. تعیین استراتژي هاي سازمان    34

5-8-2. تعیین وجه هاي مناسب براي شرکت    34

6-8-2. تدوین اهداف استراتژیک براي جنبه هاي تعیین شده    34

9-2 کارت امتیاز متوازن    35

10-2 . شاخص    35

11-2. داشبورد    36

1-11-2. داشبوردها، اندازه گیري عملکرد سازمانی و مدیریت    38

2-11-2. اثرات پیاده سازی داشبورد بر سازمان    38

12-2. برای ارزیابی برنامه توسعه دانشگاه  میتوان دو نقش در نظر گرفت    38

1-12-2. ارزیابی  زمینه و محیط    39

2-12-2. ارزیابی درون داد    39

3-12-2. ارزیابی فرآیند    39

4-12-2. ارزیابی برون داد    39

5-12-2. مدیریت دانشگاهی    40

13-2. عناصر اصلی تشکیل دهنده آموزش عالی و تنگناهای موجود    41

14-2. هیات علمی    42

15-2. قوانین و مقررات و آیین نامه ها    42

16-2. حوزه های مرتبط با اعضای هیات علمی    43

1-16-2. فعالیت های فرهنگی - تربیتی – اجتماعی    43

2-16-2. فعالیت های آموزشی    43

3-16-2. فعالیت های پژوهشی و فناوری    43

4-16-2 فعالیت های علمی و اجرایی    43

5-16-2 شاخص های مالی    43

17-2. پیشینه    44

منابع و مراجع:    

منابع فارسی :    

منابع انگلیسی    

توضیحات:

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

تولید شده انحصاری در:فروشگاه ساز فایلینا

👇محصولات تصادفی👇

ماهیت و انواع عزت نفس و تشریح عزت نفس در دوره نوجوانی پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی بوفارد با نمره گذاری، روایی و پایایی حل تمرین تحلیلی فصل دوم – سوال 160 استاتیک مریام (ویرایش ششم) در نرم افزار آباکیوس (همراه با فایل آباکیوس )آموزش تصویری به صورت کامل و گام به گام پاورپوینت تحلیل برج آسمانخراش بنکامر BBVA Bancomer Tower پاورپوینت هوش عاطفی چیست؟