👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی فرآیند دادرسی طلاق در حقوق ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی فرآیند دادرسی طلاق در حقوق ایران

در این پایان نامه طلاق پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی طلاق به تمایز آن با از مفاهیم مشابه می پردازیم . در ادامه بصورت کامل فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران را بررسی می کنیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

54

حجم

78/424 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

چکیده پایان نامه در مورد طلاق

در این پایان نامه پس از تبیین معنی و مفهوم لغوی و اصطلاحی طلاق به تمایز آن با از مفاهیم مشابه می پردازیم . در ادامه بصورت کامل فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران را در 5 بخش زیر بررسی می کنیم:

طرح اولیه دعوای طلاق

 مشکلات وکالت زوج به زوجه برای طلاق خود

دادگاه صالح

اهم ایرادات بر فرآیند دادرسی کنونی طلاق

تحلیل وضع موجود و آسیب شناسی دادرسی طلاق در حقوق ایران

- مقدمه

از آنجا که در مقررات ما، طلاق به دست مرد است و به جز موارد استثنایی مثل طلاق عسر و حرج و مشابه آن، زن حق طلاق ندارد، چنانچه زنی بدون جهت قانونی مثل ادعای ترک انفاق طولانی مدت و یا عسر و حرج یا کتک کاری متعدد از سوی زوج، دادخواست طلاق به دادگاه تقدیم نماید، رویه‌ی قضایی بر این استوار است که با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، در همان جلسه اول که زوجه اظهار می‌دارد : « دوست ندارم با این آقا ادامه زندگی دهم و طلاق می‌خواهم. . . » یا مثلاً :« چون قول داده بود برایم اتومبیل بخرد و نخریده، طلاق می‌خواهم. . . » و امثال آن، دادگاه مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوای وی می‌دهد.

البته هر چند در مقررات مربوطه، تأکید و توصیه قانون‌گذار به دعوت دادگاه‌های خانواده از طرفین به صلح و سازش می‌باشد، لیکن به لحاظ تراکم پرونده‌ها، به خصوص پرونده های اختلافات خانوادگی، کمتر به این توصیه عمل می‌شود و بیشتر به ادعاهای طرفین در چارچوب قوانین اندیشیده شده و رأی صادر می‌گردد.

فهرست مطالب

1-6-تبیین طلاق    7

1-7- مفهوم طلاق    10

1-7-1- مفهوم لغوی طلاق    10

1-7-2- مفهوم فقهی طلاق    10

1-7-3- مفهوم حقوقی طلاق    15

1-8- مبنای طلاق در قانون    15

1-9- تمایز طلاق از مفاهیم مشابه    17

1-9-1-تمایز طلاق از مفاهیم مشابه    18

1-9-1-1-تمایز طلاق با جدایی در ظهار    18

1-9-1-2-تمایز طلاق با جدایی در لعان    19

فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران    20

3- فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران    21

3-1- مقدمه    21

3-2- طرح اولیه دعوای طلاق    22

3-3- مشکلات وکالت زوج به زوجه برای طلاق خود    25

3-4- دادگاه صالح    26

3-5- اهم ایرادات بر فرآیند دادرسی کنونی طلاق    27

3-5-1- طولانی بودن دادرسی طلاق    27

3-5-2- دشواری طلاق برای زنان    27

3-5-3- تشریفات صوری    28

3-5-4- عدم وقوع دادرسی صحیح مورد نظر شرع مقدس    28

3-5-5- فوری بودن طلاق‌های توافقی و عدم توجه به حفظ خانواده    29

3-6- تحلیل وضع موجود و آسیب شناسی دادرسی طلاق در حقوق ایران    29

3-6-1- آسیب شناسی ماهوی    29

3-6-2- آسیب شناسی شکلی و ایرادات مربوطه    34

3-6-3- طولانی بودن  دادرسی طلاق    35

3-6-4- عدم توجه به مراقبت‌هایی پس از طلاق    37

3-6-5- فوري بودن طلاق توافقي    38

بحث و نتيجه گيري    48

پیشنهادات    49

منابع    

👇محصولات تصادفی👇

فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی پاورپوینت مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی مطالعات طراحی مراکز تجاری (مراکز خرید) پاورپوینت تحلیل خوابگاه دانشگاه MIT در آمریکا انواع فرمهای کارگاهی