👈 فروشگاه فایل 👉

عوامل موثر بر تعهد سازمانی و نتایج و پیامدهای آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

عوامل موثر بر تعهد سازمانی و نتایج و پیامدهای آن

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی و نتایج و پیامدهای آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

41

حجم

210/998 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

عوامل موثر بر تعهد سازمانی

مودی و همکاران در مدل نظری خود چهار دسته و گروه از پیش شرطهای تعهد سازمانی را بیان کرده اند. با توجه به تحقیقات انجام شده، عوامل زیادی را می توان در میزان تعهد سازمانی دخیل دانست. مودی، استیرز و پورتر (1979) این عوامل را در چهار مقوله طبقه بندی کرده اند که عبارت است از:

ویژگیهای شخصی،

ویژگیهای شغلی،

تجربه های کاری و

ویژگیهای ساختاری.

عواملی چون فرهنگ سازمانی، سبک رهبری و سیاستهای مدیریت منابع انسانی، بطور مستقیم و بدون واسطه می توانند برای ارتقای سطح تعهد سازمانی مورد استفاده قرار گیرند. در سطوح فردی تجزیه و تحلیل، تعهد سازمانی می تواند رفتارهایی نظیر جابجایی، غیبت، عضویت سازمانی و عملکرد کارکنان را پیش بینی کند (رحمان سرشت و فیاضی، 1387، ص.73).

تعهد سازمانی، به ویژه از منظر مدیران، در جهت دستیابی به موفقیت، بسیار حیاتی می باشد. امروزه با سرعت فزاینده ی تغییر در سازمانها، مدیران در جست و جوی راههایی برای افزایش تعهد کارکنان می‎باشند تا از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند (انصاری و همکاران، 1389). تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی پیش بینی کننده متغیرهای بسیارمهم  سازمانی ازجمله، بهبود عملکردشغلی، کاهش تمایل به ترک شغل وغیبت در محل کاراست (Norshidah; 2012;P 643).

فهرست مطالب

1-7) تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق    1

بخش اول: تعهد سازمانی    3

2-3-1) تعهد سازمانی    3

2-3-2) انواع تعهد    5

1.تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع    5

2.تعهد نسبت به سازمان    6

3. تعهد نسبت به خود    6

4. تعهد نسبت به افراد و گروههای کاری    7

2-3-3) عوامل موثر بر تعهد سازمانی    15

ویژگیهای شخصی و فردی:    17

ویژگیهای مرتبط با نقش:    17

ویژگیهای ساختاری:    17

تجربیات کاری:    18

شکل 2-3) عوامل موثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه الن و می یر (انصاری و همکاران، 1389)    20

2-3-4) مراحل رشد وتوسعه مفهوم تعهد سازمانی    22

2-3-5) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی    23

جدول2-1) نتایج احتمالی سطوح تعهد (قربانی و چترسیماب،1386)    25

بخش دوم:پیشینه تحقیق    26

1.تحقیقات داخلی    26

2.تحقیقات خارجی    27

منابع و ماخذ:    31

👇محصولات تصادفی👇

سلامت اجتماعی در نوجوانان با تاکید بر آموزه های اسلامی خلاصه کامل تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد مبانی رویکرد پیشنهادی برای کشف سرویس ها و تحلیل سیستم های اجرایی تولید برای شناسایی سرویس ها نقشه های اتوکد طراحی مجتمع ورزشی بهمراه رندر پاورپوینت سیستم سازه ای 3D پانل چیست ؟