👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران

هدف از این مبانی نظری بررسی رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران در دانشگاه می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

62

حجم

248/808 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

اجرای این تحقیق به شناخت ما از میزان استفاده مدیران دانشگاه فردوسی از سبک رهبری معنوی و سطح فاصله قدرت در این دانشگاه کمک می کند. علاوه بر این به منظور به دست آوردن يك ديدگاه جديد و كامل تر از تأثيرات سبک رهبري بر یک مؤلفه فرهنگی و همچنين بررسی یکی از مولفه های اصلی تشکیل دهنده فرهنگ در فضای دانشگاهی، بررسي رابطه رهبري معنوی و فاصله قدرت از اهمیت جدی برخوردار خواهد بود. مقایسه میزان رهبری معنوی و فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان و گروه های آموزشی نیز با استناد به نظر محققان در تأیید تأثیر این دو بر فرهنگ کارکنان انجام می شود (اولیو، بس، 1998؛ مرسلی، 1390).  

فهرست  مطالب

فصل دوم: پیشینه تحقیق                                                                     

الف : مرور مبانی نظری پژوهش             11

          طبقه بندی هافستد              11

  تعاریف رهبری          .15

  نظریه های رهبری              16

   رهبری اخلاقی           19

         چگونگی شکل گیری مفهوم معنویت      .       21

  رهبری معنوی           .23

  رهبری قانونی: الگویی از رهبری معنوی            27

  رهبری معنوی در سازمان های آموزشی        .29

  رهبری معنوی شخصی(الگویی برای سازمان های آموزشی)        30

   مرور تحقیقات انجام شده            .32                      

         استنتاج از پیشینه و الگوی نظری پژوهش       .

        فهرست منابع      

فهرست جداول و نمودارها

نمودار(2-1) : مدل علی تئوری رهبری معنوی          26

نمودار(2-2) : مدل رهبری معنوی شخصی            .32

جدول (2-3) :ویژگیهای جوامع با فاصله قدرت کم-زیاد          .38

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارضات زناشویی طراحی مدل ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی آنها جزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سید علیرضا ازغندی نظریات متفاوت در راستای تبیین اشتغال زنان مبانی نظری و پیشینه تحقیق رسانه های جمعی و ارتقاء آگاهی های بهداشتی و پزشکی