👈 فروشگاه فایل 👉

شرایط تحقق، استثنائات و ضمانت اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد 

ارتباط با ما

... دانلود ...

شرایط تحقق، استثنائات و ضمانت اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد 

هدف از این پایان نامه بررسی شرایط تحقق، استثنائات و ضمانت اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

68

حجم

117/805 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در این تحقیق  ضرورت دارد موجبات تحقق قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد ، استثنائات و ضمانت اجرای آن به تفصیل در سطوح داخلی و بین المللی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد. تحقق قاعده به شرایط و عناصری نیاز دارد که بدون وجود هر یک از  آنها امکان اجرای قاعده میسر نیست. اهم موجبات و شرایط تحقق قاعده عبارتند از: تعارض و تعدد صلاحیت، وحدت یا عدم وحدت جرم و عمل یا واقعه ارتکابی، نوع تصمیمات و مراجع تصمیم گیرنده و جایگاه حقوقی اشخاص که در ادامه بررسی خواهد شد. 

در همین راستا بعد از صدور حکم نهایی و تحقق قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، این سئوال مطرح می شود که آیا می توان حکم نهایی را کنار گذاشت و دعوی را مجدداً طرح و مورد رسیدگی قرار داد؟ باتوجه به اینکه یکی از موجبات تحقق قاعده در حقوق داخلی و بین المللی صدور حکم قطعی است آیا پیش از صدور حکم قطعی محاکمه مجدد نسبت به همان شخص قابل پذیرش است یا خیر؟ استثنائات قاعده در حقوق ملی غالب کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و سایر اسناد منطقه ای و همچنین در اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی موقت و دائمی مطرح شده است که به اختصار بعضی از موارد آن ذکر می شود.

فهرست مطالب

شرایط تحقق، استثنائات و ضمانت اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد    2

3-1- شرایط تحقق قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد    3

3-1-1- صلاحیت دادگاه ها و حل تعارض آن    4

3-1-2- وحدت موضوع    13

3-1-3- وحدت اشخاص    19

3-1-4- وحدت سبب    23

3-1-5- قطعیت رأی    28

3-2- استثنائات بر قاعده منع محاکمه ومجازات مجدد    31

3-2-1- دلایل و وقایع جدید    32

3-2-2- جعلی بودن اسناد و خلاف واقع بودن شهادت شهود و اظهار نظر کارشناس    34

3-2-3- ابطال قانون و یا تخفیف مجازات    36

3-2-4- تصمیمات مراجع غیر کیفری بین المللی و منطقهای    37

3-2-5- جرائم علیه امنیت ملی    38

3-2-6- حکم مخدوش ناشی از فریب، تهدید، اخافه، عمد یا اشتباه    41

3-3- آثار و نتایج قاعده    42

3-3-1- اعتبار منفی احکام بیگانه    43

3-3-2- اعتبار مثبت احکام بیگانه    44

3-4- ضمانت اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد    45

نتیجه گیری    47

پیشنهادات    54

منابع و مآخذ    57

منابع فارسی    57

مقالات    59

پایان نامه ها    60

منابع انگلیسی    62

منابع اینترنتی    63

👇محصولات تصادفی👇

سلامت معنوی و شناسایی راهکار مناسب در تبیین آن بررسی نوسانات تاثیرگذاری شبکه الجزیره در سوریه و مقابله های رسانه های رقیب بررسی نظریه ها و دیدگاه های مختلف درباره بدن و تصور بدنی پرسشنامه استاندارد سنجش رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران (1990) پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم تربیتی با عنوان بررسی عوامل موثر بر پیدایش و گسترش پدیده كودكان خیابانی و انطباق اجتماعی آنها