👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی فقهی رابطه انسان و اعضا بدن در معاملات اعضا بدن

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی فقهی رابطه انسان و اعضا بدن در معاملات اعضا بدن

هدف از این تحقیق بررسی فقهی رابطه انسان و اعضا بدن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

51

حجم

89/490 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

برای ورود به بحث بررسی فقهی معاملات راجع به اعضاء بدن، شناخت نوع رابطه میان انسان و اعضایش از دید شرع و بررسی نحوه توصیف آن از دید فقها ضروری می نماید. شناخت نوع این ارتباط و تببین ادله موافق و مخالف نیز در نوشتار حاضر مورد توجه و تحقیق، قرار گرفته است.دو نوع رابطه اصلی قابل تصور میان انسان و اعضایش، یعنی وجود علقه مالکیت  و یا وجود حق بر اعضاء را در ادامه از دید فقه امامیه را مورد بررسی قرار داده و همانند بخش حقوقی به شناخت نقش آنها در معاملات اعضاء بدن خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

بخش اول: کلیات    2

مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء    2

گفتار اول: تاريخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان    3

گفتار دوم: تاريخچه پيوند اعضاء در ايران    4

مبحث دوم: اقسام انتقال عضو    7

گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو    7

1. تامین عضو از انسان زنده    8

2. تأمين عضو از جسد    8

گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پيوند    9

گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ    11

1. تعريف مرگ    11

2. اغماء    15

بخش دوم: بررسی فقهی رابطه انسان و اعضاء بدن    16

مبحث اول: شناخت روابط حقوقی    16

گفتار اول: بررسی مفهوم ملكيت    16

1. معنای لغوي و اصطلاحی ملكیت    16

2. مراتب ملكيت    18

گفتار دوم: بررسی مفهوم حق    20

1. معنا و تعريف حق    20

2. انواع حق: حق ا... و حق الناس    21

3. قابلیت انتقال حقوق    23

مبحث دوم: بررسی اقوال فقهی در خصوص رابطه حقوقی انسان و اعضاء بدن    24

گفتار اول: كلام قائلين به حق سلطه و ملکیت انسان بر بدن خود    25

1. دیدگاه موافقان حق سلطه    25

2. دیدگاه موافقان ملکیت    27

3. ادله قائلين به وجود سلطه و ملكيت آدمي نسبت به اعضایش    28

گفتار دوم: كلام قائلين به عدم وجود رابطه ملكيت ميان انسان و اعضائش    32

1. دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت    32

2. ادله قائلين به عدم ملكيت انسان نسبت به اعضایش    33

گفتار سوم: نظریه مختار    34

منابع    36

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نمایش خلاق 74 صفحه دانلود پرسشنامه خلاقیت عابدی doc با نمره گذاری، روایی و پایایی تبیین سبک رهبری توانمندساز چرخه دانش در دانشگاه های کشور پاورپوینت مهندسی دوباره در حسابداری مدیریت بررسی معماری دانشگاه امام صادق (ع)