👈 فروشگاه فایل 👉

راهکارها و تدابیر پیشگرانه در برابر خشونت علیه زنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

راهکارها و تدابیر پیشگرانه در برابر خشونت علیه زنان

هدف از این پایان نامه بررسی راهکارها و تدابیر پیشگرانه در برابر خشونت علیه زنان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

37

حجم

162/695 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه بررسی راهکارها و تدابیر پیشگرانه در برابر خشونت علیه زنان می باشد. شامل دو فصل می باشد. فصل اول کلیات و مفاهیم گونه شناسی خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم راهکارهای حمایتی در برابر خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته است. 

پیشگیری در لغت به معنای «جلوگیری و منع» و ییشگیری کردن به معنای «مانع شدن» در اصطلاح جرم شناسی، به معنای پیش دستی کردن و آگاه کردن و هشدار دادن در مورد جرم آمده است.به نظر می رسد پیشگیری از خشونت بر زنان با توجه به وسعت آن و برخی مصادیق فراملی اش از جمله قاچاق زنان، نیازمند توسل به همکاریهای منطقه ای و بین المللی باشد.

ضرورت پیشگیری از جرم قاچاق زنان تا آنجاست که این امر، موضوع اختصاصی هشتمین کنگره سالانۀ سازمان ملل متحد در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در سال 1990 قرار گرفت. در اسناد بین المللی تدابیر پیشگیرانه ای ارائه شده است که پرواضح است که خلاء آن در قوانین موضوعی ایران کاملاً دیده می شود. بدین سان حمایت از زنان، پیش از وقوع خشونت از دوجهت قابل تأمل است یعنی اینکه قانوگذار از حیث قانون نویسی مبرّا از هرگونه اندیشه های مرد سالارانه و نقش اجرائی نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس  و نیروی انتظامی برای رویایی علیه موقعیت های آبستن خشونت از اهمیت بسزایی برخودار است. 

فهرست مطالب 

فصل اول : مفاهیم و گونه های خشونت علیه زنان     

1-1 مفهوم خشونت علیه زنان     

1-1-1 تعریف خشونت     

1-1-2 واژه شناسی خشونت     

1-2 پیشینه خشونت علیه زنان در اسلام     

1-3- نظریات خشونت علیه زنان     

1-3-1 نظریه یادگیری     

1-3-2 ایدولوژی قیم مآبانه    

1-4 انواع  خشونت علیه زنان     

1-4-1 خشونت جسمی    

1-4-1 -1مصداق بارز خشونت جسمی     

1-4-1-1-1 ضرب- جرح- قتل     

1-4-2خشونت  عاطفی    

1-4- 3خشونت جنسی     

فصل دوم:  تدابیر حمایتی در برابر خشونت علیه زنان     

4-1 تدابیر پیشگیرانه    

4-1-1 پیشگیری کنش گرایی اجتماعی     

4-1-1-1 پیشگیری رشد مدارانه نسبت به خشونت علیه زنان     

4-1-1-1-1 بالا بردن آگاهی     

4-1-1-1-2 آموزش     

4-1-1-2 تدابیر پیشگیرانه اجتماع مدارانه     

4-1-1-2-1 فقر زدایی     

4-1-1-2-2 ثبت اجباری ولادت و ازدواج     

4-1-2 تدابیر حمایتی یک در فرآیند دادرسی قضایی    

4-1-2-1 ایجاد حس مسئولیت در ضابطین ومقام تعقیب و تحقیق     

4-1-2-2 همکاری قضات و متخصصین     

منابع     

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک 55 صفحه پاورپوینت مبانی فلسفی تئوریهای سازمان و مدیریت رضایتمندی و سنجش آن در مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر بهبود CRM بررسی و تشریح سیستم جریان مستقیم ولتاژ بالا پاورپوینت چارچوب نظری مباحث امنیت منطقه ای