👈 فروشگاه فایل 👉

ساز و کارهای جلوگیری از خشونت در نظام جزای سازمان بین الملل

ارتباط با ما

... دانلود ...

ساز و کارهای جلوگیری از خشونت در نظام جزای سازمان بین الملل

هدف از این پایان نامه بررسی ساز و کارهای جلوگیری از خشونت در نظام جزای سازمان بین الملل می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

69

حجم

92/203 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در این پایان نامه به بیان اقدامات نظام جزای حقوق بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان می پردازیم که از 4 بخش تشکیل شده است:

1. در بخش اول کنواسیون ها بررسی می شوند.

2. در بخش دوم به بررسی کنفرانس های مهم نظام جزای بین الملل در ارتباط با حقوق زنان می پردازیم و

3. در بخش سوم قطعنامه ها و اعلامیه های سازمان ملل در ارتباط با خشونت علیه زنان گنجانده می شود و

4. در بخش چهارم سایر اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان بررسی می شوند. به موجب ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد .» (میرعباسی، 1390، ص 82)

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

1-11- تعریف خشونت:    5

1-11-1- حریم خصوصی:    8

1-11-2- حریم عمومی:    9

1-12- ریشه های خشونت:    11

1-13- آثار و عواقب خشونت علیه زنان:    13

1-14- انواع خشونت علیه زنان:    14

1-14-1- خشونت علیه زنان در خانواده و آثار آن:    14

1-14-2- خشونت جسمی و آثار آن:    15

1-14-3- خشونت جنسی و آثار آن:    15

1-14-4- خشونت روانی و آثار آن:    15

1-14-5- خشونت سیاسی و آثار آن:    16

1-14-6- خشونت مبتنی بر جنسیت:    16

1-15- جمع بندی:    18

فصل دوم:نظام جزای سازمان بین الملل و ساز و کارهای جلوگیری از خشونت    20

2-1- کنواسیون ها و میثاق های بین المللی:    22

2-1-1- کنواسیون منع مجازات و کشتار جمعی:    22

2-1-2- کنواسیون منع خرید و فروش اشخاص و بهره کشی از فحشای دیگران (1949):    23

2-1-3- کنواسیون های 1949 ژنو و پروتکل های الحاقی 1997:    23

2-1-4- کنواسیون 1951 راجع به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی 1967:    24

2-1-5- کنواسیون تکمیلی راجع به الغی بردگی ، تجارت برده و نهادهای مشابه بردگی (1956):    24

2-1-6- کنواسیون های مصوب سازمان بین المللی کار سال 1958:    25

2-1-7- اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن:(1975)    25

2-1-8- کنواسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن (1962):    26

2-1-9- کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979):    26

2-1-10- کنواسیون منع شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا تحقیر کننده، (1984)    28

2-1-11- کنواسیون حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن ها (1990):    28

2-1-12- کنواسیون بین المللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادی (1965):    29

2-1-13- کنواسیون حقوق کودک (1989):    29

2-1-14- کنواسیون راجع به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و پروتکل های الحاقی آن، (2000):    30

2-1-15- میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (1966):    31

2-2- کنفرانس ها و نشست های بین المللی در مقابله با خشونت علیه زنان:    32

2-2-1- کنفرانس جهانی زن ، مکزیکوسیتی (1975):    32

2-2-2- کنفرانس جهانی زن نایروبی (1985):    33

2-2-3- کنفرانس پکن (1995):    35

2-2-3-1- خشونت علیه زنان:    36

2-2-3-2- زنان و مخاصمات مسلحانه:    38

2-2-4- کنفرانس جهانی حقوق بشر، وین (1993):    40

2-2-5- کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه ، قاهره (1994):    41

2-2-6- کنفرانس بین المللی توسعه اجتماعی، کپنهاک (1995)    42

2-2-7- کنفرانس سازمان ملل در مورد شهر نشینی (1996):    42

2-2-8- نشست ویژه مجمع عمومی برای مرور و ارزیابی اجرای برنامه عمل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (1999):    43

2-2-9- اجلاس ویژه مجمع عمومی، «زنان 2000: تساوی جنسیتی، توسعه و صلح در قرن 21» (پکن + 5 ):    43

2-2-10- کنگره های بین المللی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین:    44

2-3- قطعنامه ها ، اعلامیه ها  و توصیه نامه ها:    45

2-3-1- قطعنامه شماره 3318 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اعلامیه راجع به حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و درگیری های مسلحانه) (1974)    45

2-3-2- قطعنامه شماره 3519 مجمع عمومی (1975)    46

2-3-3- قطعنامه شماره 63/37 مجمع عمومی (اعلامیه مشارکت زنان در تحکیم صلح و همکاری های بین المللی (1982)    47

2-3-4- قطعنامه شماره 14 شورای اقتصادی اجتماعی (1984)    47

2-3-5- قطعنامه شماره 173/43 مجمع عمومی (1998)    47

2-3-6- قطعنامه شماره 18/1991 شورای اقتصادی اجتماعی (1991)    48

2-3-7- قطعنامه 104/48 مجمع عمومی (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان) (1993)    48

2-3-8- قطعنامه شماره 45 کمیسیون حقوق بشر (انتصاب گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان) (1994)    49

2-3-9- قطعنامه شماره 254 شورای اقتصادی اجتماعی (1994)    50

2-3-10- قطعنامه شماره 165/49 مجمع عمومی (1994)    50

2-3-11- قطعنامه شماره 166/49 مجمع عمومی (1994)    51

2-3-12- قطعنامه شماره 25/49 عمومی سازمان جهانی بهداشت (1996)    51

2-3-13- قطعنامه 1325 شورای امنیت، مصوب 2000، عزم جهانی برای پاسداری از حیثیت زنان.    51

2-3-14- قطعنامه شماره 55/66 مجمع عمومی (2000):    52

2-3-15- قطعنامه شماره 67/55 مجمع عمومی (2000):    53

2-3-17- توصیه نامه شماره 12 کمیته رفع تبعیض علیه زنان (1989)    53

2-3-18- توصیه عمومی شماره 19 کمیته رفع تبعیض علیه زنان (1992):    54

2-4- سایر اقدامات نظام جزای بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان:    55

2-4-1- اقدمات کمسیون مقام زن سازمان ملل متحد (1946):    55

2-4-2- بیانیه کمسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا:    57

2-4-3- اقدامات آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه ختنه زنان:    57

2-4-4- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و روز جهانی نفی خشونت علیه زنان (1993):    58

2-4-5- اقدامات انجام گرفته در رابطه با خشونت علیه زنان در برخی از کشورها:    59

2-5- جمع بندی:    60

فهرست منابع:    62

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمایل به ترک شغل 29 صفحه بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مسوولیت مدنی دولت تعمیر و طراحی مجدد نرم افزار پاورپوینت تحلیل کتابخانه بر روی اسکله چین پاورپوینت بررسی معماری حمام خان یزدی