👈 فروشگاه فایل 👉

راهبردهای توسعه گردشگری روستایی و جاذبه توریستی

ارتباط با ما

... دانلود ...

راهبردهای توسعه گردشگری روستایی و جاذبه توریستی

هدف از این پایان نامه ارائه راهبردهای توسعه گردشگری روستایی و جاذبه توریستی در شهرستان نیر می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

165

حجم

2049/883 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

گردشگری روستایی شامل هر نوع فعالیت تفریحی و گذران اوقات فراغت است. با دریافت خدماتی از قبیل غذا، محل اقامت و محصولات محلی از ساکنان محلی در مکانی که از نظر قوانین و مقررات جاری کشور یا از نظر ماهیت اقتصادی و فرهنگی روستا محسوب می‌شود (افتخاری و قادری، 27:1381). هدف از این پایان نامه ارائه راهبردهای توسعه گردشگری روستایی و جاذبه توریستی در شهرستان نیر می باشد.

پایان نامه توسعه گردشگری روستایی شامل 5 فصل به شریح زیر است:

فصل اول:  کلیات تحقیق که در آن به بیان مساله و ضرورت تحقیق می پردازیم و اهداف و سوالات را بیان میکنیم و به تشریح متغییرهای می پردازیم. در ادامه به فرآیند تحقیق و بهره وران از این پژوهش خواهیم پرداخت.

فصل دوم : پیشینه و مبانی نظری تحقیق : در ابتدا به تعریف گردشگری روستایی و قلمرو آن خواهیم پرداخت. در ادامه تشریح انواع گردشگري روستايي  خواهیم داشت. در مبحث بعدی ماهیت و مفهوم اكوتوريسم بصورت کامل بررسی می شود. در بخش بعدی از این فصل به اثرات توسعه گردشگري روستایی و ارائه راهبردها خواهیم پرداخت. به پيشينه تاريخي گردشگري روستايي و تجارت در آن می پردازیم و در آخر گردشگري روستايي در چند کشور وارسی میکنیم.

 فصل سوم : روش اجرای تحقیق ، مواد وروش: به ابزار و روش گردآوری می پردازیم. به متغیر های تحقیق و جامعه آمار می پردازیم و در ادامه بصورت کامل ویژگی کالیدی و جغرافیایی منطقه رو مورد برسی قرار می دهیم. در آخر نیز موارد زیر تشریح می شوند:

 صنعت گردشگری در محدوده مطالعاتی

جاذبه‌های طبیعی گردشگری شهرستان نیر

جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان نیر 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ویافته های تحقیق 

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.

فهرست مطالب

1-    فصل اول: کلیات تحقیق    2

1-1-    بيان مسئله    2

1-2-    سؤال های پژوهش    3

1-3-    فرضيه هاي تحقيق    3

1-4-    ضرورت و اهميت تحقيق    4

1-5-    اهداف تحقیق    5

1-6-    محدوده مورد مطالعه    5

1-7-    موانع و محدوديت    6

1-8-    بهره وران تحقيق    6

1-9-    روش تحقيق    6

1-10-    فرایند تحقيق    7

1-11-    مسائل، مشکلات و محدودیت‌های تحقيق    9

2-    فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق    11

2-1-    گردشگری روستایی    11

2-2-    تعریف گردشگری روستایی    12

2-2-1-    گردشگری عشایری (یک الگوی فضایی)    13

2-3-    قلمرو گردشگری روستایی    14

2-4-    انواع گردشگري روستايي    16

2-4-1-    گردشگری طبيعي/ روستايي    16

2-4-2-    گردشگری فرهنگي/ روستايي    16

2-4-3-    اكوتوريسم    16

2-4-3-1-    اكوتوريسم به عنوان يك مفهوم    17

2-4-4-    گردشگری دهکده‌ای    18

2-4-5-    گردشگری كشاورزي    18

2-4-6-    گردشگری مزرعه    19

2-4-7-    گردشگری سبز    19

2-5-    اثرات توسعه گردشگري روستایی    20

2-6-    گردشگری روستایی: مفاهیم و ارزیابی    23

2-7-    گردشگري روستايي، راهبرد توسعه‌ی روستايي    30

2-8-    پيشينه تاريخي گردشگري روستايي    31

2-9-    گردشگري روستايي در تجارب جهاني    34

2-9-1-1-    گردشگري روستايي در ايالات متحده آمريكا (ايالت يوتا)    35

2-9-1-2-    گردشگري روستايي در روستاي «برونته» انگلستان    36

2-9-1-3-    طرح «تاركا» در انگلستان    37

2-9-1-4-    گردشگري روستايي در اسپانيا    39

2-9-1-5-    گردشگري روستاي در استراليا و نيوزلند    40

2-10-    مطالعات انجام شده پيرامون موضوع تحقيق    43

3-    فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق و معرفی محدوده مورد مطالعه    50

3-1-    روش شناسی تحقیق    50

3-1-1-    مدل تحلیل SWOT    50

3-1-2-    آزمون آماری اسپیرمن    51

3-1-3-    آزمون T-Test    51

3-2-    آشنایی مقدماتی با شهرستان نیر    52

3-3-    ویژگی‌های جمعیتی    53

3-3-1-    جمعیت    53

3-4-    وجه تسمیه نیر    54

3-4-1-    فرهنگ، زبان و دين    55

3-4-2-    اوضاع اقتصادي شهرستان نیر    55

3-4-2-1-    زراعت و دامداری    55

3-4-2-2-    شيلات        56

3-4-2-3-    صنعت و معدن        56

3-4-2-4-    خدمات و گردشگری    57

3-5-    صنعت گردشگری در محدوده مطالعاتی    58

3-6-    جاذبه‌های طبیعی گردشگری شهرستان نیر    60

3-7-    جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان نیر    65

3-7-1-    تپه‌هاي قره شیران    67

3-7-2-    سنگ‌نبشته‌های اورارتويي    67

3-7-3-    رباط سنگي شاه عباسي    67

3-7-4-    سنگ افراشته‌هاي تاريخي ميمند    68

3-7-5-    قبرستان اسلامي قره‌شيران    68

3-7-6-    قلعه بويني يوغون    68

3-7-7-    فرهاد كُهُلي يا غار فرهاد    69

3-7-8-    قيرميزي كورپي يا پل قرمز    69

3-8-    بررسی ایام مناسب و آسايش گردشگری    71

4-    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته های تحقیق    75

4-1-    توصیف کل جمعیت پژوهش    75

4-2-    طبقه بندی داده ها بر حسب مؤلفه ها    77

4-3-    سنجش روایی و پایایی داده های به دست آمده به تفکیک گروه های پژوهش    80

4-3-1-    سنجش روایی    80

4-3-2-    آزمون پایایی    80

4-4-    آمار استنباطی و تحلیل استعداد گردشگری روستایی شهرستان نیر    83

4-4-1-    سنجش دیدگاه مسئولان نسبت به توان‌های گردشگری شهرستان نیر    83

4-4-2-    سنجش دیدگاه مردم محلی نسبت به توان‌های گردشگری شهرستان نیر    83

4-4-3-    سنجش دیدگاه گردشگران نسبت به جاذبه ها و عوامل توسعه گردشگری روستایی    84

4-4-4-    سنجش میزان جاذبه های گردشگری شهرستان نیر از دیدگاه کل جامعه نمونه    85

4-5-    تحلیل تکنیک چهارگانه مدل SWOT    85

4-5-1-    عوامل دخیل در توسعه گردشگری روستایی شهرستان نیر    86

4-5-2-    عوامل تأثیر گذار بیرونی در توسعه گردشگری روستایی    88

5-    فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات    94

5-1-    بحث و نتیجه گیری    94

5-2-    آزمون فرضیه های تحقیق    96

5-3-    تنگناهای توسعه توریسم در شهرستان نیر و تأثیر آن در توسعه توریسم روستایی    100

5-4-    پیشنهادات پژوهش    101

6-    منابع:    102

7-    پیوستها و ضمائم    105

فهرست جداول

جدول (‏2 1(گستره فعالیت‌های تفريحي جهانگردي در حومه شهر    15

جدول (‏2 2) اهداف گردشگری سبز    20

جدول (‏2 3) پيامدهاي اقتصادي گردشگري بر روي سكونتگاه هاي روستايي    22

جدول (‏2 4) پيامدهاي اجتماعي- فرهنگي گردشگري بر روي سکونتگاه‌های روستايي    22

جدول (‏2 5) پيامدهاي منفي توسعه گردشگري براي محيط    22

جدول (‏2 6) مثال‌هایی از معيارهاي متفاوت ملي براي تعريف مناطق روستايي    26

جدول (‏2 7) گستره فعالیت‌های تفريحي در توريسم روستايي    27

جدول (‏2 8) ملاحظات توريسم روستايي    27

جدول (‏3 1) جمعیت ساکن در نقاط شهری و روستایی شهرستان نیر در سال 1385    53

جدول (‏3 2) سهم اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادي به تفكيك نقاط شهري و روستایی در سال 1387‏    57

جدول (‏3 3) تقسیم بندی جاذبه‌های گردشگری شهرستان نیر    63

جدول (‏3 4) وضعیت مراکز مهم گردشگری و جاذبه‌های تاریخی شهرستان نیر ‏    70

جدول (‏4 1) مؤلفه توانهای طبیعی و سؤال های مورد نظر آن    77

جدول (‏4 2) مؤلفه وضعیت مدیریت عوامل مؤثر در گردشگری و سؤال های مورد نظر آن    78

جدول (‏4 3) مؤلفه توانهای فرهنگی و سؤال های مورد نظر آن    78

جدول (‏4 4) مؤلفه وضعیت زیرساخت شهرستان نیر و سؤالهای مورد نظر آن    78

جدول (‏4 5) مؤلفه عوامل کلی در توسعه گردشگری روستایی شهرستان نیر و سؤالهای مورد نظر آن    79

جدول (‏4 6) گروههای مورد مطالعه برای سنجش استعداد گردشگری شهرستان نیر برای توسعه گردشگری روستایی    79

جدول (‏4 7) آزمون آلفاي كرونباخ برای گویه های نظرات مسئولین نسبت به مؤلفه های استعداد گردشگری روستایی    81

جدول (‏4 8) آزمون آلفاي كرونباخ برای گویه های نظرات مردم نسبت به مؤلفه های استعداد گردشگری روستایی    82

جدول (‏4 9) آزمون آلفاي كرونباخ برای گویه های نظرات گردشگران نسبت به مؤلفه های استعداد گردشگری روستایی    82

جدول (‏4 10) آزمون T تک نمونه‌ای در بررسی مؤلفه های پژوهش از دیدگاه مسئولان    83

جدول (‏4 11) آزمون T تک نمونه‌ای در بررسی آیتم‌های پژوهش از دیدگاه مردم    84

جدول (‏4 12) آزمون T تک نمونه‌ای در بررسی مؤلفه های پژوهش از دیدگاه گردشگران    84

جدول (‏4 13) میزان T به دست آمده برای اندازه گیری گروههای مورد مطالعه در خصوص جاذبه های گردشگری    85

‏جدول (‏4 14) ماتریس نقاط قوت و ضعف توسعه گردشگری روستایی شهرستان نیر    86

جدول (‏4 15) ماتریس عوامل تأثیرگذار بیرونی موثر بر توسعه گردشگری روستایی    88

جدول (‏5 1) نتیجه آزمون اسپیرمن برای سنجش رابطه بین عملکرد استعداد گردشگری و توسعه گردشگری روستایی    97

جدول (‏5 2) نتیجه آزمون اسپیرمن از دیدگاه مردم در بیان ارتباط استعداد گردشگری و توسعه گردشگری روستایی    98

جدول (‏5 3) نتیجه آزمون اسپیرمن برای استعداد گردشگری و توسعه گردشگری روستایی از دید مسئولان    98

جدول (‏5 4) نتیجه آزمون اسپیرمن برای استعداد گردشگری و توسعه گردشگری روستایی از دید گردشگران    99

فهرست اشکال

شکل (‏2 1) مدل مفهومی از گردشگری عشایری    14

شکل (‏2 2( جايگاه اكوتوريسم در فرآيند توسعه پايدار گردشگري    18

شکل (‏2 3) سلسله مراتب آگري توريسم (گردشگري كشاورزي)‏(منبع: 1999 clark)    25

شکل (‏3 1) موقعیت شهرستان نیر روی نقشه ایران و استان اردبیل (مأخذ: نگارنده، 1392)    52

شکل (‏3 2) تقسیمبندی جاذبه ها    59

شکل (‏4 1) فضای گردشگری بولاخلار در نزدیکی شهر نیر    90

شکل (‏4 2) پل تاریخی شهر نیر از دیگر جاذبه های گردشگری این شهرستان    90

شکل (‏4 3) جاذبه های تاریخی و طبیعی روستای نمونه گردشگری شهرستان نیر (کورعباسلو و قلعه بوینی یوغن)    91

شکل (‏4 4) غارهای موجود در سطح شهرستان نیر    91

شکل (‏4 5) خروج آب فواره‌های معدنی از دل کوه    92

شکل (‏4 6) وجود رودخانه های خروشان و پرآب با طبیعت بکر آن    92

فهرست نمودار

نمودار (‏1 1) نمودار فرايند پژوهش حاضر    8

نمودار (‏4 1) نمودار گروههای مورد مطالعه شده    75

نمودار (‏4 2) نمودار گروههای سنی افراد مورد مطالعه شده    76

نمودار (‏4 3) گروههای جنسی نمونه مورد مطالعه شده    76

نمودار (‏4 4) وضعیت تحصیلات گروههای مورد مطالعه شده    77

👇محصولات تصادفی👇

بررسی نقش و پیاده سازی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان مقاله مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L پاورپوینت بررسی معماری ساختمان بوم خانه ، احمد پویامنش پاورپوینت تحلیل کتابخانه جدید دانشگاه آبردین بریتانیا پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوری حسابداری هندریکسون ترجمه دکتر علی پارسائیان با موضوع صورت وضع مالی