👈 فروشگاه فایل 👉

طبقه بندی و ابعاد مهارت اجتماعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

طبقه بندی و ابعاد مهارت اجتماعی

هدف از این تحقیق طبقه بندی و ابعاد مهارت اجتماعی تشریح می شوند

مشخصات فایل

تعداد صفحات

54

حجم

84/447 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

اسلبی و گوارا  (2003) مهارت های اجتماعی را مترادف با سازگاری اجتماعی می دانند. از نظر آنها مهارت های اجتماعی، عبارت است از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه خاص اجتماعی به طوری که در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند باشد. واژه مهارت و شایستگی نیز در برخی مواقع برای تعریف مهارت های اجتماعی به کار رفته است، در این تعریف، مهارت یک نوع توانایی به خصوص برای عملکرد مناسب در طول انجام یک فعالیت در نظر گرفته شده است. شایستگی نیز به کیفیت عملکرد فرد، ضمن انجام فعالیت اشاره می کند (مور ، 2008).

برای درک بهتر مهارت های اجتماعی و ابعاد آن به تقسیم بندی ماتسون و همكاران (1990، به نقل از یوسفی و خیّر،1381) که  شامل پنج دسته عمده مهارت-های اجتماعی است و ارتباطات متقابل بین کودک و همسالان و کودک و بزرگسالان را بهبود می بخشد، پرداخته می شود. این مجموعه رفتارها شامل مهارت هاي اجتماعي مناسب، جسارت نامناسب، تكانشي عمل كردن و سركش بودن، اطمينان زياد به خود داشتن و حسادت (گوشه گيري) می باشد.

مهارت هاي اجتماعي مناسب ، در برگیرنده رفتارهایی اجتماعي نظیر داشتن ارتباط ديداري با ديگران و اشتياق به تعامل با ديگران به طريقي مفيد و مؤثر است.جسارت نامناسب ، مشتمل بر رفتارهایی مانند دروغ گفتن، كتك كاري، خرده گرفتن بر ديگران، ايجاد صداهاي ناهنجار و ناراحت كننده و زير قول زدن می-باشد.تكانشي عمل كردن و سركش بودن ، رفتارهایی از قبيل به آساني عصباني شدن، يك دندگي و لجبازي را در بر دارد.اطمينان زياد به خود داشتن ، دربردارنده رفتارهایي در مورد به خود نازيدن و به ديگران پز دادن، تظاهر به دانستن همه چيز و خود را برتر از ديگران ديدن است.حسادت (گوشه گيري) ، كه در بردارنده تنهايي و حسادت مي باشد.

فهرست مطالب 

مهارت اجتماعی

در این تعریف مهارت اجتماعی به چهار طبقه تقسیم می شود:

2-1-2-1- ابعاد مهارت اجتماعی

2-1-3- مفهوم تعامل دانش آموز

2-1-3-1- دیدگاه های نظری در مورد تعامل دانش آموز

2-1-3-1-1-  الگوی انگیزشی 

2-1-3-1-2- الگوی آشنایی - مشارکت 

2-1-3-1-3- نظریه کنترل اجتماعی 

2-1-3-1-4- نظریه دلبستگی 

2-1-3-2- تعامل رفتاری

2-1-3-3- تعامل عاطفی

2-2- تحقیقات پیشین     37

2-2-1- ویژگی های شخصیتی و تعامل رفتاری - عاطفی     37

2-2-2- ویژگی های شخصیتی و مهارت های اجتماعی     39

2-2-3- تفاوت های جنسیتی و تعامل رفتاری - عاطفی     40

2-2-4- تفاوت های جنسیتی و مهارت های اجتماعی     41

2-3- نتیجه گیری     42

فهرست منابع و مآخذ     

👇محصولات تصادفی👇

بانک سوالات حسابداری صنعتی شرایط اعتبار بیمه طلاق و ساز و کارهای اجرای آن با بیان نظریات فرآیند بازیافت دی اتانول آمین از فاضلاب های صنعتی و محلولهای آلوده اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام(الگو و رهیافت SVAR) پاورپوینت آموزش درس پنجم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی