👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی 81 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی 81 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

81

حجم

129/178 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری باورهای انگیزشی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق باورهای انگیزشی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

منظور از باورهای انگیزشی دسته ای از معیارهای شخصی و اجتماعی است که افراد برای انجام دادن یا پرهیز کردن از یک عمل به آنها مراجعه می کنند. این معیارهای انگیزشی به دنبال تائید رفتار فرد به وسیله اشخاص مهم زندگی شکل می-گیرد. البته معیارهای درونی ممکن است به صورت های مختلف مانند همانندسازی، الگوسازی، آموزش مستقیم، تجربه شخصی، تشویق و تنبیه و از این قبیل موارد زیر نیز شکل بگیرند. (جعفری، 1388).

معیارهای شخصی به هر صورت که شکل بگیرند، زیر بنای برای خودانگیزی به شمار می روند. افراد همیشه به فعالیت-هایی علاقه نشان می دهند که در آن فعالیت ها احساس خودکارآمدی می کنند و از آن به خودرضامندی  نائل آیند. معیارهای چالش انگیز درگیری نیرومندی را در تکلیف برمی انگیزانند که برای ایجاد قابلیت هایی که علاقه را تقویت می کنند، لازم است وقتی افرادی سطوح ارزشمندی از عملکرد را هدف قرار می دهند و بر آن سطح تسلط می یابند، یک احساس رضامندی را تجربه می کنند، این رضایت مندی از دست یابی به اهداف نشات گرفته و علاقه  درونی را پایه ریزی می کنند(بندورا، 1989).

فهرست مطالب

تعریف نظری باورهای انگیزشی

تعریف عملیاتی باورهای انگیزشی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای انگیزشی

بخش اول: مبانی نظری    21

2-2-7- باورهای انگیزشی    21

2-2-7-1- تعریف انگیزه و انگیزش    21

2-2-7-2- انگیزش درونی و بیرونی    23

2-2-7-3- باورهای انگیزشی    25

2-2-7-4- اجزاء باورهای انگیزشی    29

2-2-7-4-1-خودکارآمدی:    29

2-2-7-4-2- شکلگیری باورهای خودکارآمدی    30

2-2-7-4-3- خودکارآمدی و انتظارات پیامد    32

2-2-7-4-4- خودکارآمدی در موقعیتهای تحصیلی    32

2-2-7-4-5- ارزشگذاری درونی تکلیف    35

2-2-7-4-6- اضطراب امتحان    37

2-2-8- رویکردهای مختلف انگیزشی    42

2-2-8-1- رویکرد رفتاری    42

2-2-8-2- رویکرد شناختی    44

2-2-8-3- رویکرد انسانگرایی    46

2-2-8-4- رویکرد اجتماعی – فرهنگی    48

2-2-8-5- رویکرد انتظار ضرب در ارزش    49

2-2-8-6- رویکرد شناختی – اجتماعی    49

2-2-9- رابطه خودتنظیمی و انگیزش    51

                               

2-5- پيشينه تحقيقاتي 

2-5-1- پيشينه داخلی

2-5-2- پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ارزیابی و کنترل استراتژی (فصل هشتم کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف سرمد سعیدی) مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بیمه 235 صفحه نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال 1396 طبقه بندی هزینه ها و فعالیتها در سیستم ABC و بررسی ساختار داخلی دانشگاهها جهت اجرا هزینه یابی آموزش پاورپوینت مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها