👈 فروشگاه فایل 👉

فصل سوم پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فصل سوم پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی

فصل سوم پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی در اين فصل به معرفي جامعه آماري،نمونه آماري،شيوه نمونه گيري ،ابزار هاي اندازه گيري متغير ها،شيوه جمع آوري داده ها و روش هاي تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

24

حجم

88/794 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پژوهش حاضر با توجه به ماهيت،هدف و فرضيه هاي آن به صورت آزمايشي انجام شده است.دراين موقعيت پژوهشي ،ابتدا آزمودني ها به روش نمونه گيري تصادفي از جامعه آماري تعريف شده انتخاب و به شيوه تصادفي در دو گروه گمارده شدند.آنگاه ارزيابي پيش از مداخله آزمايشي يا پيش آزمون از آزمودني هاي هر دو گروه به عمل آمد.سپس گروه هاي آزمايشي و كنترل به طور تصادفي مشخص و همتا سازي شده و بعد از آن برنامه آموزش تاب اوری به عنوان عامل آزمايشي يا متغير مستقل ،طي 10 جلسه و در طول دو ماه ونیم،بر گروه آزمايشي اعمال شد.بعد از مداخله آموزشي،ارزيابي و يا پس آزمون براي اعضاي هر دو گروه انجام گرفت و در نهايت بر اساس فرضيه هاي پژوهش و ماهيت داده هاي جمع آوري شده ،از روش هاي آماري مناسب براي تلخيص و تحليل داده ها استفاده شد.

در اين فصل به معرفي جامعه آماري،نمونه آماري،شيوه نمونه گيري ،ابزار هاي اندازه گيري متغير ها،شيوه جمع آوري داده ها و روش هاي تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شده است.

فهرست مطالب

فصل سوّم: فرايند پژوهش  96

مقدمه  97

جامعه آماري  97

نمونه آماری  98

روش جمع آوری اطلاعات  97

روش و طرح پژوهش  98

ابزارهای اندازه گیری  98

پایایی وروایی مقیاس تنهایی  98

پایایی وروایی مقیاس پرخاشگری  99

خلاصه پکیج آموزش تاب اوری  100

روش تجزیه و تحلیل داده ها  101

منابع  

👇محصولات تصادفی👇

مقاله ترجمه شده بهینه سازی و هماهنگ سازی در زنجیره تأمین با به کارگیری قرارداد تسهیم بر درآمد و سطح خدمت با تقاضا و عرضه غیر قطعی پروپوزال ارزیابی سطح چابکی سازمان با روش BSC پاورپوینت تحلیل خانه bordeaux در فرانسه پاورپوینت زندگینامه توماس ادیسون پاورپوینت فصل نهم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع تحقيقات بازاريابي