👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هنجار یا نرم 36 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هنجار یا نرم 36 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هنجار یا نرم که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

36

حجم

192/432 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق هنجار یا نرم قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری هنجار یا نرم تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق هنجار یا نرم در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

   هنجار یا نرم عبارت است از متوسط عملکرد گروه نمونه ای از آزمودنی ها که به روش تصادفی از یک جامعه تعریف شده انتخاب می-شود.نرم آزمون های استاندارد شده براساس توزیع نمره های خام گروه نمونه ای ازآزمودنی ها به دست می آید.میانگین و نقطه 50 درصدی این توزیع، نمونه هایی از متوسط عملکرد گروه و به عبارت دیگر نرم یا هنجار گروه  است.در آزمون های گروه مرجع، نرم یا هنجار مقیاس محاسبه شده ای است که نمره ی خام آزمودنی با آن سنجیده می شود تا عملکرد او نسبت به متوسط عملکرد گروه ،مورد ارزشیابی قرار بگیرد(پاشا شریفی،1384).

  آزمون های هنجاری حوزه وسیعی از دانش  را  اندازه گیری می کنند، وضعیت پیشرفت عمومی یک فرد معین را در رابطه با عملکرد یک گروه شناخته شده از افراد نشان می دهند.نتایج این آزمون ها ممکن است برای مقایسه ی عملکرد گروه های مختلف یا برای مقایسه ی عملکرد یک فرد یا یک گروه معین به کار بسته شود.در طبقه بندی کردن و تصمیمات مشاوره ای، معمولاًمعیارهای ارزیابی مربوط به آزمون های هنجاری را به کار می برند.این آزمون های هنجاری به متخصّص تربیتی و به روان شناس امکان می دهد تا چگونگی کارکرد یک دانش آموز یا یک دانشجو را با گروه های معیِّنی از دانش آموزان یا دانشجویان یک شهر، استان یا کشور مقایسه کند.این آزمون ها وسیله ی تمایز افراد در سطح معیّنی از رفتار و یادگیری هستند.همین آزمون ها هستند که سؤالات دارای دشواری متوسط را جدا و سؤالات ساده ای را که همه ی افراد می توانند به آن ها پاسخ دهند، حذف می کنند.علاوه بر این ها در بررسی تست ها نیز از آزمون های هنجاری استفاده می شود.یعنی برای تصمیم گیری بر مبنای پیشرفت نسبی و گروه بندی و درجه بندی های نسبی،گروه های معیّنی از افراد تعریف و نتایج به کارگیری آزمون ها در مورد آن ها تعبیر و تفسیر می شود.

فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هنجار یا نرم

2-7- مفهوم هنجار    10

2-7-1- آزمونهای هنجاری    11

2-7-2- خصوصیات یک گروه هنجاری    13

2-7-3- انواع نرم یا هنجار    14

يشينه تحقيقاتي 

پيشينه داخلی

پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

بررسی دیدگاه ها و نظریه های مختلف مشکلات رفتاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی 53 صفحه نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه پیشرفت تحصیلی فرزندان و تعامل عاطفی خانواده دانلود پاورپوینت اخلاق سفر