👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991

دانلود پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 همراه با روش نمره گذاری و روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

2

حجم

11/731 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

معرفی پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

اين پرسشنامه توسط اشنايدر (2002) براي سنجش اميدواري ساخته شد که داراي 12 سئوال است و به صورت خودسنجي اجرا مي شود. چهار سئوال براي سنجش تفکر عاملي، چهار سئوال براي سنجش تفکر راهبردي و چهار سئوال هم انحرافي است. بنابراين ،پرسشنامه دو مقياس عامل و راهبرد را در بر مي گيرد. تحقيقات زيادي از پايايي و روايي مطلوب اين ابزار حکايت دارد. همساني دروني کل آزمون 74/0 تا 84/0 است و پايايي آزمون- بازآزمون 80/0 و در دوره هاي بيشتر از 8 تا 10 هفته، از اين ميزان بالاتر است (اشنايدر و لوپز، 2007). همساني دروني زيرمقياس عاملي 71/0 تا 76/0 و زيرمقياس راهبردي 63/0 تا 80/0 است (اشنایدر و لوپز، 2002). 

روش نمره گذاری پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

در نمره گذاري آزمون، 4 پرسش اضافه است. 4 پرسش براي اميد عاملي و 4 پرسش براي اميدواري راهبردي بصورت جبري با هم جمع شده و جمع اين دو خرده مقياس نشان دهنده نمره کلي اميدواري است.

در این پژوهش پایایی مولفه های پرسشنامه امید به زندگی با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد(جدول3-3).

جدول(3-3) آلفاي کرونباخ پرسشنامه اميدواري 

آلفاي کرونباخ    تعداد سئوال    مقياس

73/0    4    اميد عاملي

71/0    4    اميد راهبردي

79/0    12    کل آزمون

👇محصولات تصادفی👇

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خودشناسی انسجامی پاورپوینت استفاده از GIS برای مشترکین آب و فاضلاب شهر یزد مبانی نظری ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک تجارت مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سرمایه فکری 59 صفحه پایان نامه مهندسی مکانیک با عنوان سیستمهای تبادل حرارت