👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی

دانلود پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی و علی شفیعی با روش نمره گذاری،روایی و پایایی معتبر و بررسی مولفه های آن

مشخصات فایل

تعداد صفحات

7

حجم

17/1017 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر

این پرسشنامه در سال 1390 توسط دکتر علیرضا رجایی و علی شفیعی  تهیه و تدوین گردید.شامل 61 سؤال و در مجموع شش رفتار پر خطر در مورد نوجوانان در غالب مؤلفه های زیر می سنجد.

مؤلفه های پرسشنامه رفتارهای پرخطر

مؤلفه های رفتارهای پرخطر    شماره سوالات مربوط

اعتیاد و سوء مصرف مواد    25-27-35-37-39-57-60

ایدز    2-24-26-32-40-41

دخانیات    5 -7-10-12-15-17-20-22-51-55

خشونت    1-3-4-6-8-11-13-14-16-19-21-28-29-31-33-36-42-45-47-49-54-56-58

مشروبات الکلی    9-18-23-34-46

الگوی ناسالم تغذیه    30-38-43-44-48-50-52-53-59-61

روش نمره گذاری پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر

مقیاس نمره گزاری بر اساس مقیاس لیکرت، هرگز، به ندرت،  گاهی،  معمولاً، همیشه بوده وآلفای کرونباخ پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر 81/0 به دست آمده است. روایی نیز توسط گروهی از اساتید مورد تایید قرار گرفت.(رجایی، شفیعی،1391)

👇محصولات تصادفی👇

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه رفتار مصرف کننده پاورپوینت استراتژی های مدیریت منابع انسانی پاورپوینت آشنایی با آیه ولایت پاورپوینت بررسی زیبایی شناسی در معماری پاورپوینت ضوابط طراحی پارکینگ و مدیریت آن