👈 فروشگاه فایل 👉

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتارهای پرخطر

ارتباط با ما

... دانلود ...

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتارهای پرخطر

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتارهای پرخطر بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

54

حجم

148/153 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

جسور  (1987) با ارائه اصطلاح سندروم رفتار مشکل ساز، مقولات رفتارهای پرخطر را شامل سیگار کشیدن، مصرف مواد  مخدر، الکل، رانندگی خطرناک و فعالیت جنسی زود هنگام دانسته است. چندین مطالعه، انواع رفتارهای مخاطره آمیز را كه نوجوانان در آن درگیر هستند، فهرست كرده اند كه عبارتند از استفاده از مواد مخدر و نوشیدن الكل، رفتارهای نامشروع جنسی،درگیری های فیزیكی و خشن، حمل اسلحه، بزه، شكست تحصیلی، مشكلات عاطفی ورفتارهای مربوط به رژیم غذایی شدید (براس و دارت  ،2001؛آندروز ،2000).

 بنسون نیز با انجام تحقیقی بر روی 9362 دانش آموزدبیرستانی نشان داد که وجود نقاط قوت و امتیازاتی که افراد درخـود احساس می کنند می تواند پیش بینی کننده بروز رفتارهای پرخطر در آنها باشد طبق نتیجه این پژوهش با افزایش ویژگی های مثبت درنوجوانان (از قبیل عزت نفس، حس یکپارچگی، تاب آوری، هدف مندی در زندگی، ارتباط با همسالان و...) از میزان بروز رفتارهای پر خطر در آنان مثل مصرف سیگار،  الکل،  رفتارهای ضد اجتماعی و...کاسته می گردد.(به نقل از  عزیزی نژاد، 1389).

نتایج مطالعه ای باعنوان بررسی نقش سلامت روان از حیث ظهور رفتارهای پر خطر در بین نوجوانان  در بین 385 نوجوانان دانش آموز دختر و پسر( 197دختر،188 پسر) شهر ارومیه با هدف پیش بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان بر اساس ابعاد مثبت و منفی سلامت روان 6 حوزه از رفتارهای پرخطر شایع در بین نوجوانان شامل خشونت، خودکشی،  مصرف سیگار، الکل، مواد و رفتارجنسی ناایمن، با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای نشان داد که در بین نوجوانانی که رفتارهای پر خطر دارند و آنهایی که رفتارهای پرخطر ندارند، در اغلب شاخص های منفی و مثبت سلامت روان تفاوت معناداری وجود دارد. تفاوت میان دختران و پسران در رفتارهای پرخطر مربوط به مصرف سیگار، الکل و مواد معنادار است اما این تفاوت در حوزه های خشونت، خودکشی و رفتارجنسی ناایمن معنادار نیست.نتایج بررسی نشان دادکه در ظهور رفتارهای پرخطر نوجوانان، هر دو بعد منفی و مثبت سلامت روان نقش داشته و به منظور طرح مداخلات پیشگیرانه دراین زمینه باید ارتقا شاخص های مختلف سلامت روان در نوجوانان در اولویت برنامه ها قرار گیرد. یافته های مربوط به شیوع انواع رفتارهای پرخطر حاکی از آن است که مصرف الکل با شیوع 6/21 درصد شایع ترین رفتار پرخطر در میان نوجوانان بوده است و پس از آن مصرف سیگار 21 درصد، رفتار جنسی ناایمن5/19 درصد خشونت4/10 درصد مصرف مواد 1/10 درصد واقدام به خود کشی 2/6درصد رفتارهای پر خطر شایع در میان نوجوانان را تشکیل می دهد (عزیزی نژاد، 1389).

فهرست

چکیده    1

تعریف نظری رفتارهای پرخطر

تعریف عملیاتی رفتارهای پرخطر

فصل دوم  مبانی نظری و پیشنیه تحقیق    3

2-1- بخش اول:مبانی نظری پژوهش    4

رفتارهای پرخطر    4

2-1-2-1- موادمخدر و روان گردان    6

2-1-2-1-1- تعریف اعتیاد و ملاکهای تشخیص آن    7

2-1-2-1-2- عوامل زمینه ساز مستعد کننده اعتیاد    9

1- عوامل مخاطره آمیز فردی    9

2- عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی    10

3-  عوامل مخاطره آمیز اجتماعی    11

2-1-2-1-3- عوامل مؤثردرادامه مصرف :    11

2-1-2-1-4- عوامل مؤثردرتداوم مصرف:    12

2-1-2-1-5- دیدگاههای مطرح روانشناختی در زمینه سوءمصرف مواد    13

1- دیدگاه روان تحلیلی    13

2- دیدگاه زیستی    14

3- دیدگاه فرآیند متضاد    15

4- دیدگاه الگوهای تقویت مثبت    15

5- نظریه یادگیری اجتماعی بندورا    16

6- دیدگاه الگوهای شرطی سازی و یادگیری    16

2-1-2-1-6- نقش تکامل شخصیت در اعتیاد:    17

2-1-2-1-7- نقش دوره نوجوانی در اعتیاد:    18

2-1-2-1-8- نقش صفات شخصیتی در اعتیاد:    19

2-1-2-1-9- دیدگاه اسلام در مورد اعتیاد    20

2-1-2-2- دخانیات    21

2-1-2-2-1- علل گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف سیگار    21

2-1-2-3- مشروبات الکلی    22

2-1-2-3-1- اثرات مشروبات الکل بر بدن:    22

2-1-2-4- ایدز    23

2-1-2-4-1- آمار ایدز در ایران    27

2-1-2-5- خشونت    29

2-1-2-5-1 نظریه های خشونت:    31

1- نظریه رفتار غریزی    31

2-  نظریه زیست محیطی    32

3-  نظریه پالایش روانی    32

4-  نظریه ناکامی- پرخاشگری    33

5- نظریه مبادله    33

6- نظریه نظارت اجتماعی    34

7- نظریه های کارکرد گرایی    34

8- نظریه منابع    34

9- نظریه سیستمی    35

10- نظریه یادگیری اجتماعی    35

2-2- بخش دوم:مطالعات انجام شده داخلی وخارجی    35

2-2-1- سوابق مربوط به طرحواره های ناسازگار اولیه:    35

2-2-2- سوابق مربوط به رفتارهای پرخطر    38

فهرست منابع:    43

👇محصولات تصادفی👇

مدل های ارزیابی عملکرد و روش های ارزیابی عملکرد کارکنان بررسی و تبیین جایگاه مجازات های جایگزین حبس در نظام عدالت کیفری ایران در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 گزارش کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان تابلو PLC و کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری مدارات تغذیه پاورپوینت بررسی معماری هتل داد یزد