👈 فروشگاه فایل 👉

پیش فرض های معنویت در محیط کار و تشریح ابعاد معنویت در محیط کار

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیش فرض های معنویت در محیط کار و تشریح ابعاد معنویت در محیط کار

هدف از این پایان نامه پیش فرض های معنویت در محیط کار و تشریح ابعاد معنویت در محیط کار می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

66

حجم

256/136 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه پیش فرض های معنویت در محیط کار و تشریح ابعاد معنویت در محیط کار می باشد. معنویت در کار در برگیرنده تلاش برای جستجو و یافتن هدف غایی در یک فرد برای زندگی کاری، به منظور برقراری ارتباط قوی بین فرد و همکاران و دیگر افرادی که به نحوی در کار با وی مشارکت دارند و هم چمیم سازگاری و یگانگی بین باور های اساسی یک فرد با ارزش های سازمانش (Mitrof & Denton 1999).سطوح مختلف معنویت در محیط کار شامل سطوح فردی، سازمانی،گروهی مورد بررسی قرار گیرد. عناوین مبسوط این سه سطح عبارتند از : معنا دار بودن کار(سطح فردی)، داشتن احساس مشترک (سطح گروهی) و سازگار بودن با ارزش ها و ماموریت سازمانی(سطح سازمان). (نیل و بنت، 2000)

معنا دار بودن کار: یکی از ابعاد اساسی و بنیادین معنویت در سازمان، احساس معنا دار بودن و هدف داشتن در کار است. این بعد بر چگونگی تعامل کارکنان با کار روزانه شان در سطح فردی، اشاره دارد. معنویت در محل کار در بعد فردی در بر گیرنده مفروضاتی است که در ذات شخص نهفته است و به شکل تمایل به درگیر شدن در فعالیت هایی است که به زندگی اش معنای بیشتری می دهد. از منظر این بعد، معنویت در سازمان تنها این نیست که کار مورد علاقه و چالش برانگیز باشد، بلکه باید در جستجوی معنا و هدفی عمیق تر در کار بود. (اشمس و دوچن،2000)

احساس مشترک: این بعد از معنویت کاری در سطح گروهی اتفاق می افتد و بر تعامل بین کارکنان و همکارانشان تاکید دارد. احساس مشترک در کار بر مبنای این اعتقاد قرار دارد که انسانها غالبا خودشان را مرتبط با دیگران می بینند و اینکه نوعی رابطه بین فطرت های اشخاص وجود دارد. اساس این اشتراک، وجود احساسی عمیق بین افراد، مثل احساس حمایت و مراقبت نسبت به همکاران است. این بعد از معنویت در برگیرنده ارتباط ذهنی و احساس معنوی بین کارکنان در تیم ها و گروههای سازمانی است. 

فهرست

تعریف مفهومی معنویت در محیط کار

تعریف عملیاتی معنویت در محیط کار

2-1- مقدمه    8

2-2- معنویت و سازمان    9

2-3- معنویت چیست    12

2-4- معنویت گرایی در قرآن    13

2-5- رابطه میان دین و معنویت    31

2-6- معنویت در کار    34

2-7- پیش فرض های معنویت در محیط کار    38

2-8- ابعاد معنویت در محیط کار    42

2-9- مفهوم معنویت در اسلام و مسیحیت و تفاوت های آن    44

2-10- مفهوم معنویت    44

2-11- منبع معنویت    46

2-12 تحریف در مسیحیت    47

2-13 معنویت در غرب    49

2-22- معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی    53

منابع    64

👇محصولات تصادفی👇

پروتکل درمانی برنامه آموزشی به کارکنان کتابخانه ملی پرسشنامه خودسنجی افسردگی کودکان بیرلسون (DSRS) کودکان و نوجوانان پرسشنامه بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی و معیارهای مکمل اثرگذار بر رفتار خرید مصرف کنندگان مقاله رشته روانشناسی با عنوان اضطراب امتحان آرک مدل Arch model vol 1 - 2