👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معیارهای تامین آسایش در داخل و خارج ساختمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معیارهای تامین آسایش در داخل و خارج ساختمان

منظور از فضای آزاد یا خارجی فضایی است که به طور مستقیم با شرایط و عناصر آب و هوایی ارتباط دارد در چنین فضایی عناصر مختلف اقلیمی از قبیل تابش آفتاب، دمای هوا، جریان هوا و رطوبت به طور مستقیم بر انسان تاثیر می گذارند و تنها عامل جدا کننده بدن انسان از شرایط محیطی، نوع لباس و میزان فعالیت او می- باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

30

حجم

332/137 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق معیارهای تامین آسایش در داخل و خارج ساختمان

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 30

علم مطالعه و ارزیابی تاثیرات هوا و اقلیم بر روی موجودات زنده اعم از گیاهی و جانوری را بیوکلیماتولوژی یا زیست اقلیم می نامند (کاویانی، ۱٣٧۲) بنابراین هوا و اقلیم بنابر تاثیراتی که بر روی گیاه، حیوان و انسان بر جای می گذارند، زمینه ایجاد علوم مستقلی شده اند که اقلیم شناسی انسانی از جمله این علوم می باشد. بسیاری از حالات، فعالیت ها، رفتار، آسایش و عدم آسایش فیزیکی انسان به وسیله هوا و اقلیم کنترل می شود. شرایط آسایش به مجموعه شرایطی اطلاق می شود که از نظر حرارتی حداقل برای ٨۰% از افراد مناسب باشد یا به عبارتی انسان تحت آن شرایط نه احساس سرما و نه احساس گرما کند که حالت خنثی بودن حرارتی تعبیر دیگر آن است (دانلد واتسون، ۱٣٧٢) تحت چنین شرایطی است که ارگانیسم انسانی می تواند بیلان حرارتی خود را در بهترین شکل موجود حفظ نماید بدون اینکه دچار کمبود یا مازاد انرژی شود در شکل گیری شرایط آسایش انسان چهار عنصر اقلیمی دما، رطوبت، باد و تابش نقش حیاتی داشته و در بین این عناصر آب و هوایی دما و رطوبت تاثیر بیشتری در سلامتی و راحتی انسان ایفا می کنند و به این دلیل بیشتر مدل های سنجش آسایش انسان بر این دو عنصر استوار است (علیجانی، ۱٣٧۵). در هر صورت ساختمانی که با محیط طبیعی خود هماهنگ یا به اصطلاح همسازی اقلیمی داشته باشد در بسیاری از مناطق کشور می تواند بدون نیاز به مصرف سوخت فسیلی و استفاده از وسایل کنترل مکانیکی، شرایط حرارتی مناسبی را در تمام طول سال به ساکنان خود عرضه نماید.

انسان برای آسایش گرمایی خود به طرق گوناگون به مقابله با محیط می پردازد برای مثال هر کس می داند که در دماهای مختلف چگونه لباس بپوشد، برنامه کار و استراحت خود را چگونه انتخاب کند تا تبادل حرارت بین بدن و محیط اطرافش تنظیم شود. همچنین انسان به تجربه آموخته است که به کمک معماری، فضای اطراف خود را در شرایط گرمایی مناسب ثابت نگه دارد هر چند که در مورد اخیر همیشه موفق نبوده است و گاه سرپناه انسان خود موجب ناراحتی گرمایی می شود نیاز فزاینده جامعه به مسکن باعث شده است که ساختمان سازی در اقلیم های مختلف، توسط معماران ناآشنا بدان اقلیم ها و با مصالح غریبه با سرعتی گیج کننده در جریان باشد.

در طراحی ساخمان و مسائل فنی آن، آسایش حرارتی انسان به موقعیتی اطلاق می شود که انسان از نظر ذهنی و فکری در شرایط آسایش حرارتی قرار دارد بسیاری از محققین خنثی بودن حرارتی را آسایش حرارتی می نامند. در میان عناصر اقلیمی دما و رطوبت در آسایش انسان تاثیر زیادتری داشته و به همین دلیل نیز بیشتر مدل های آسایش براساس این دو عنصر یاد شده می باشند دمای هوا نقش عمده ای در تبادل حرارتی به شکل جابجایی دارد. رطوبت نسبی هوا در تبادل حرارتی به صورت تبخیر موثر است هر چه هوا مرطوب تر باشد نسبت تعادل حرارتی به شکل تبخیر کمتر خواهد بود. در هوای اشباع (رطوبت نسبی ۱۰۰ دصد) هیچ گونه تبادل حرارتی به شکل تبخیر انجام نمی شود. سرعت جریان هوا تاثیر مستقیمی در تبادل حرارتی به شکل جابجایی و تبخیر دارد. هر چه سرعت جریان هوا بیشتر شود نسبت تبادل حرارتی به شکل جابجایی و تبخیر افزایش می یابد متوسط دمای سطوح دربرگیرنده محیط در تبادلات حرارتی بدن با محیط به شکل تابش اثر خواهد کرد. تحقیقات نشان داده اند که میزان تاثیر دمای تابشی (تشعشی) سطوح در بر گیرنده بر آسایش حرارتی تا دو برابر میزان تاثیر دمای هوا است. چنانچه بدن در مجاورت سطوح سرد قرار گیرد مقدار قابل توجهی از حرارت خود را به این سطوح ساطع می نماید این اتلاف حرارت بدن احساس سرما را به دنبال خواهد داشت. همچنین در صورتی که بدن با سطوح گرمتر مواجه شود حرارت کسب نموده و موجب احساس گرما خواهد شد. از نظر علمی بر اصطلاحات گرما یا سرما نمی توان درجه حرارت معینی قائل شد زیرا این مفاهیم ناشی از احساس طبیعی انسان در رابطه با شرایط فیزیولوژیکی وی می باشد و در شرایط غالب آب و هوایی مناطق مختلف متغییر می باشد و معمولا در مناطق سردسیر دماهای پایین تر در مناطق گرمسیر دماهای بالاتر ترجیح داده می شود بر این اساس در کشورهای مختلف محدوده های متنوعی را برای آسایش حرارتی پیشنهاد کرده اند.

جدول (٢– ۱) محدوده حرارتی و رطوبتی پیشنهادی در جدول مزبور از ۵ درجه و رطوبت نسبی از صفر تا ۱۰۰ درصد را دربر می گیرد. محدوده دمایی در اغلب موارد بین ۱٩ تا ٢٧ درجه سانتی گراد است. (حریری و فیاض، ۱٣٨۰)

فهرست مطالب

مقدمه

شاخص های آسایش خارج بنا (بیوکلیمای انسانی)

شاخص پن واردن

شاخص الگی

شاخص های آسایش داخل بنا (بیوکلیمای ساختمان)

شاخص ماهانی

شاخص گیونی

پیشینه تحقیق

منابع و ماخذ

👇محصولات تصادفی👇

اوقات فراغت از دیدگاه اسلام و مکاتب فلسفی و تشریح نظریات دانشمندان پایان نامه کارشناسی نمایش گرایش ادبیات نمایشی با عنوان نظری بازکاوی بحران هویت در آثار اوژن یونسکو و عنوان عملی نمایش نامه‌ی یک شب معمولی پاورپوینت بررسی معماری موزه BMW Vintage در چین پاورپوینت استعاره های سازمان پاورپوینت مهاربندی به روش انکراژ