👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی بوفارد با نمره گذاری، روایی و پایایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی بوفارد با نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی بوفارد با نمره گذاری، روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

2

حجم

12/410 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

معرفی و تفسیر پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد

 پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد از نوع مداد و کاغذی است و 14 سوال دارد که توسط بوفارد و همکاران (1995) طراحی شده و توسط کدیور، (1380) هنجاریابی شده است. 

روایی و پایایی پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد

ضريب پايايي كلي پرسشنامه بر اساس آلفاي كرانباخ 70% بدست آمده است پايايي خرده مقياس راهبردهاي شناختي 70% و خرده مقياس فراشنــــاختي 68% گزارش شده است. پايايي آزمون فوق در پژوهشي كه در سال (1382)توسط غلامي انجام گرفته 63% گزارش شده است. همچنين پايايي آزمون فوق در پژوهشي كه توسط نيكدل (1385) انجام گرفته است 67% گزارش شده است.برای تعیین روایی سازه آن، نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ضریب همبستگی تفکیکی بین سوالها مناسب بوده و ابزار سنجش از دو عامل تشکیل شده است. بار ارزشی مربوط به عامل ها در حد قابل قبول بوده است. (نیکدل، 1385)

نحوه نمره گذاری پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد

دراين آزمون براي هر سوال 5 گزينه در نظر گرفته شد كه شامل : كاملاً موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم و كاملاً مخالفم مي باشد و به ترتيب داراي امتياز 1 تا 5 هستند. نمره گذاري سوالات 5 ، 13 و 14 بر عكس بقيه سؤالات است.

👇محصولات تصادفی👇

تحلیل نقوش فرش قدیم و جدید ترکمن روند سازماندهی انبار در شرکتها بررسی پدیده جهانی شدن و چالشهای آن در آموزش و پرورش در سطح جهانی بررسی رابطه نتایج مدل های امتیاز دهی اعتباری و وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی پاورپوینت آنارشیسم چیست