👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت 48 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت 48 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

48

حجم

90/294 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری تمرکز مالکیت تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق تمرکز مالکیت در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

تمرکز مالکیت( CON): تمركز مالكيت عبارت است از چگونگي توزيع سهام بين سهامداران شركتهاي مختلف. هر چه تعداد سهامداران كمتر باشد، مالكيت متمركزتر خواهد بود. دراين تحقيق به منظور محاسبه نسبت تمركز مالكيت ازشاخص هرفيندال-هيرشمن (HHI) استفاده می شود. شاخص مزبوراز مجموع مجذور درصد سهام متعلق به سهامداران شركتها به دست ميآيد. اين شاخص به موازات افزايش ميزان تمركز مالكيت افزايش پيدا كرده و در شرايطي كه كل سهام متعلق به يك نفر باشد، بيشترين ارزش را به خود اختصاص داده و معادل 10.000 واحد محاسبه مي شود. درصورتيكه ساختار مالكيت پراكنده بوده وكليه سهامداران داراي نسبتهاي مساوي باشند،HHI  كمترين ارزش را پيدا كرده و معادل 10000/N محاسبه ميشود. شاخص هرفيندال بشرح زير قابل محاسبه است که در آن  pi میزان سهام هر سهامدار و p کل سهام شرکت است (محمدی و همکاران 1388).

   کلسنس و همکاران (2002) هزینه های تمرکز سهام را به عنوان اثرات سنگر بندی مطرح می نمایند. در اثر سنگربندی، وقتی تمرکز مالکیت افزایش می یابد، اجازه می دهد که از طریق تابع تصمیمات هیئت مدیره و ادغام شرکت ها و ادغام بازار، منافع و ثروت شرکت را برای اهداف شخصی مصادره نماید. در حالیکه هزینه ها در میان همه سهامداران به اشتراک گذاشته می شود(2007 Rogers etal;).

فهرست مطالب

1-7)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    2

فصل دوم:       ادبیات موضوعی تحقیق    5

مبانی نظری ساختار مالکیت    6

2-2-1)تئوری نمایندگی    6

2-2-1-1)الگوی اساسی نمایندگی    10

          شکل 2-2. رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی    11

2-2-1-1-1)فرض های مربوط به مالک (سهامدار)    12

2-2-1-1-2) فرض های مربوط به نماینده (مدیر)    12

2-2-1-1-3)مشکلات نمایندگی    13

2-2-2)سهامداران عمده و تمرکز در مالکیت    16

2-2-2-1)دلایل تمرکز مالکیت    17

2-2-2-1-1)مقررات بازار    17

2-2-2-1-2)اندازه شرکت    18

2-2-2-1-3)بی ثباتی بازار    18

2-2-2-1-4)ساختار سرمایه    19

2-2-2-1-5)نوع سهامداران کنترلی    19

2-2-2-2)نتایج تمرکز مالکیت    21

2-2-2-2-1)هزینه ها    21

2-2-2-2-2)منافع    22

نمودار3-2. اثر سنگر بندی و همسویی منافع در سطوح مختلف تمرکز سهام    24

2-2-3)ساختار مالکیت و ریسک    24

2-2-4)معیارهای تمرکز    26

2-2-4-1)شاخص هرفیندال-هیرشمن ((HHI    26

2-2-4-2)ضریب آنتروپی (EC)    27

2-2-4-3)نسبت تمرکز سهامداران اصلی    28

پیشینه تحقیق    28

2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران    28

2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    33

منابع و مآخذ    40

منابع

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه رگولاتور سوئیچینگ با ترانسفورماتور جدا کننده پاورپوینت مصالح ساختمانی یوبوت U BOOT همراه با شکل و تصاویر اجرایی‬‎ پاورپوینت یادگیری ماشین مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی روستایی و توسعه روستایی