👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار مالکیت 49 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار مالکیت 49 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار مالکیت عنوان که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

49

حجم

90/275 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار مالکیت قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری ساختار مالکیت تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق ساختار مالکیت در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

مبانی نظری ساختار مالکیت

2-2-1)تئوری نمایندگی 

   آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت و بدین ترتیب، مالکان اداره شرکتها را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام مسئله نمایندگی شد. برل ومینز(1932)، راس (1973) و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن ومک لینگ (1976) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند.آنها مدیران شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند(در تحلیل آنها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد.)به عبارت دیگر، تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران تفویض می شود که کارگزاران سهامداران هستند (حساس یگانه،1384).

   رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرار داد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین ) شخص دیگری (نماینده یا مدیر) را مامور به اجرای عملیاتی می کنند ودر این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض می نماید.  با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می باشند. از انجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آنها تضاد منافع وجود دارد. به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماً در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان ) نخواهند بود. مشکل نمایندگی عبارت است، از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد (ولی پور و خرم،1390).

   در تئوری های همواره مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است، لکن در عمل این گونه نیست . علت آن است که مدیران شرکت ترجیح می دهند به دنبال تحقق اهداف خود باشند و در نتیجه بالاترین پاداش و مزایای ممکنه را بدست آورند. مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند. این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آنها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند ( به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیزان با سود مرتبط است) زیرا پاداش های آنان صرفاً بر اساس سود سالانه پرداخت می شود. بنابراین منافع واقعی و بلند مدت صاحبان شرکت را در نظر ندارند (حساس یگانه،1384).

   با شکل گیری روابط نمایندگی، به واسطه تضاد منافع بین طرفین، هزینه های نمایندگی ایجاد می گردد. هزینه های نمایندگی اثر معکوسی بر ارزش شرکت دارد، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت.

فهرست مطالب

1-7)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    2

فصل دوم:       ادبیات موضوعی تحقیق    5

مبانی نظری ساختار مالکیت    6

2-2-1)تئوری نمایندگی    6

2-2-1-1)الگوی اساسی نمایندگی    10

          شکل 2-2. رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی    11

2-2-1-1-1)فرض های مربوط به مالک (سهامدار)    12

2-2-1-1-2) فرض های مربوط به نماینده (مدیر)    12

2-2-1-1-3)مشکلات نمایندگی    13

2-2-2)سهامداران عمده و تمرکز در مالکیت    16

2-2-2-1)دلایل تمرکز مالکیت    17

2-2-2-1-1)مقررات بازار    17

2-2-2-1-2)اندازه شرکت    18

2-2-2-1-3)بی ثباتی بازار    18

2-2-2-1-4)ساختار سرمایه    19

2-2-2-1-5)نوع سهامداران کنترلی    19

2-2-2-2)نتایج تمرکز مالکیت    21

2-2-2-2-1)هزینه ها    21

2-2-2-2-2)منافع    22

نمودار3-2. اثر سنگر بندی و همسویی منافع در سطوح مختلف تمرکز سهام    24

2-2-3)ساختار مالکیت و ریسک    24

2-2-4)معیارهای تمرکز    26

2-2-4-1)شاخص هرفیندال-هیرشمن ((HHI    26

2-2-4-2)ضریب آنتروپی (EC)    27

2-2-4-3)نسبت تمرکز سهامداران اصلی    28

پیشینه تحقیق    28

2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران    28

2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    33

منابع و مآخذ    40

منابع

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پروژه پاورپوینت تحقیق در عملیات نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال 1396 برخی نتایج دوگانگی برای مسائل برنامه ریزی غیرخطی نامعلو طراحی پایدار ستون مشبک شکل پذیر دانلود گزارش کارآموزی ساختمان سازی و تاثیر اقلیم در آن