👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه هویت اجتماعی زنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه هویت اجتماعی زنان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت اجتماعی زنان عنوان این نوشتار است که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

172

حجم

449/30 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت اجتماعی زنان که در آن به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.هويت اجتماعي «هويتي است که فرد در فرآيند اجتماعي شدن و ارتباط و تعامل با گروه‌ها يا واحد‌هاي اجتماعي موجود در جامعه کسب مي‌كنند»(عبداللهي، 142:1375) ارتباط‌هايي از جنس «فرد با خودش»، «فرد با ديگران» و «ديگران با فرد». رسانه‌هاي همگاني ساختار ارتباط جمعي در يک نظام جمعي را تشکيل داده و مي‌توانند بر مبناي نظام ارزشي غالب در جامعه و در ارتباط سازمان يافته با ديگر نهاد‌هاي اجتماعي و تحکيم اقتدار ساختاري آن نقشي مثبت، مؤثر و فعال را ايفا نمايند.

عناصر هويت اجتماعي جنسيت و مذهب و نژاد تأثير متفاوت و پيچيده اي بر روي «مفهوم خود» دارند. به نظر او براي اين که تأثير عناصر هويت اجتماعي را بر روي مفهوم خود به درستي بفهميم بايد آن را به مثابه يک ساختار در نظر بگيريم که براساس سلسله مراتب اهميت برخي عناصر در مرکز مفهوم خود قرارگرفته‌اند و برخي ديگر در حاشيه آن. براي مثال «مادر بودن» براي يک زن در«مفهوم خود» او از برجستگي و اهميت بيشتري برخوردار است تا «پدر بودن» براي يک مرد. به همين جهت روانشناسان اجتماعي اصطلاحاتي برهمين اساس وضع كرده‌اند، که برخي از آن‌ها عبارتند از: هويت برجسته،  نقش بارز ومهم، نقش غالب يا فراگير و مرکزيت روان شناختي(همان: 607).

فهرست مطالب

1-6 پيشينه    8

1-6-1 پيشينه خارجي    9

1-6-2 پيشينه داخلي    9

1-7 کليد واژه‌ها    11

فصل دوم: مروري بر تحقيقات پيشين و ادبيات تحقيق

مقدمه    13

2-1  سينما    14

2-1-1 سينما هنر، صنعت يا رسانه    14

2-1-2 سينما و کارکردهاي آن    16

2-1-3 آگاهي اجتماعي ـ جامعه‌پذيري در سينما    18

2-1-4 سينما، زن، مذهب و سياست ايران تا دهه‌ي 70    21

2-2 هويت چيست؟    25

2-2-1 ابعاد هويت    26

2-2- 2 دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي هويت جمعي    28

2-2-3 هويت يني    28

2-3 دين چيست؟    30

2-3-1 دشواري‌هاي تعريف دين    30

2-3-2 مفهوم دين از نظر لغوي در گستره ي تاريخ.    30

2-3-3 تعاريف دين    31

2-3-4 کارکرد‌هاي دين    33

2-3-5 اسلام چيست؟    37

2-4 دولت و هويت‌‌سازي    40

2-5 رويکرد‌هاي نظري تحقيق    45

2-5-1 رويکردهاي روانشناسي به هويت    45

- ويليام جيمز    46

- زيگموند فرويد    46

- اريکسون    47

- مارسيا    48

2-5-2 رويکردهاي روانشناسي اجتماعي به هويت    49

- کنش متقابل نمادين    50

- نظريه پردازان کنش متقابل نمادين    51

- جرج هربرت ميد    51

- چارلز کولي    52

- موريس روزنبرگ    53

- جنکينز    56

- هنري تاچفل    58

- جوانا واين، راب رايت    60

2-5-3ديدگاه‌هاي جامعه شناختي    61

- مانوئل کاستلز    61

2-5-4مباني نظري رسانه‌ها    62

- نظريه پردازان  رسانه‌ها    66

- ديويد رايزمن    66

- مارشال مک لوهان    67

- فرديناند تونيس    67

- الوين تافلر    68

- والتر ليپمن    68

- استوارت‌هال    69

- برنارد برلسون    69

-‌هاولند، جانيس    69

- لازارسفلد    69

- ژوزف کلاپر    70

- تامپسون    70

- فانک‌هاوزر، شاو.    71

- مک کورمک    71

- لاسول    71

- نظريات رسانه‌هاي جمعي    72

- نظريه تجربه تأثيرات‌ترکيبي    72

- نظريه وابستگي    73

- نظريه مارپيچ سکوت    74

- نظريه دروازه بانان    74

- نظريه گروه مرجع    75

- نظريه برجسته‌سازي    76

- نظريه کاشت    77

- نظريه کارکرد گرايي رسانه    77

2-5-5 جامعه شناسي شناخت    80

2-6 هويت زن در اسلام    82

2-6-1 شخصيت انسان در قرآن    83

2-6-2 زن و خانواده    86

2-6-3 استقلال اقتصادي زن    99

2-6-4 زن و حضور اجتماعي    104

2-6-5 جمع بندي هويت زن در اسلام    111

2-7 چارچوب نظري تحقيق    117

منابع

👇محصولات تصادفی👇

ارزیابی کاربری اراضی شهری در تهران کاربرد پردازش تصویر و بینایی ماشین در صنایع غذایی پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی و مقایسه میزان اعتماد به نفس و اضطراب دانشجویان رشته زبان انگلیسی پاورپوینت بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی پاورپوینت تفهیم اتهام چیست